Úterý, 30. května 2023

Co vše dělají hydrogeolové České geologické služby?

Co vše dělají hydrogeolové České geologické služby?

Podzemní vody

Pracovníci České geologické služby se zabývají ve svých hydrogeologických výzkumných projektech a odborných zakázkách následujícími tématy:

  • Hydrogeologické mapování, jehož cílem je upřesnění charakteru hydrogeologických struktur
  • Sestavení účelových hydrogeologických vrstev v prostředí GIS jako podklad pro optimální uplatňování vodní politiky v ČR, výkon státní geologické služby ČGS a rozhodování státní správy
  • Vytváření metodik pro stanovení přírodních zdrojů podzemních vod ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi
  • Přehodnocení zásob podzemních vod ve vybraných hydrogeologických rajonech
  • Studium dynamiky oběhu podzemních vod v hydrogeologických strukturách a jejich částech pomocí přirozených stopovačů a dalších metod
  • Výzkum dynamiky oběhu podzemní vody přípovrchové zóny hornin s ohledem na distribuci nitrátů v podzemní vodě a jejich časový vývoj
  • Výzkum distribuce vybraných stopových prvků např. As, Se v podzemních a povrchových vodách v dlouhodobě zemědělsky obdělávaných oblastech
  • Rozvoj a aktualizace hydrogeologické databáze ČGS a ČGS-Geofond,
  • Tvorba koncepčních hydrogeologických modelů kvartérních sedimentů a dalších prostředí
  • Posudková činnost - analýza překročení národních limitů jakostních ukazatelů ve zdrojích obecních vodovodů, analýza střetů zájmů, problematika vody a sesuvů, vyjádření k územním plánům, stanoviska k sanacím starých ekologických zátěží, stanoviska k hodnocení zdrojů obecních vodovodů

ZDROJ:ČGS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů