Neděle, 14. července 2024

Skelná vlna ze skla CRT obrazovek

Kolektivní systém ASEKOL a firma KNAUF INSULATION našly způsob, jak efektivně a ekologicky využít sklo z CRT obrazovek. Přeměňují ho na skelnou vlnu, která slouží jako tepelná izolace ve stavebnictví.

Skelná vlna ze skla CRT obrazovek

Obliba plazmových a LCD televizí postupně vytlačuje z trhu výrobce klasických CRT obrazovek a v souvislosti s tím se rovněž rozpadá síť odběratelů skloviny v jihovýchodní Asii. Přirozeně tak vzniká poptávka po alternativách materiálového využití obrazovkového skla.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ CRT SKLA

CRT sklo se používá například jako náhrada kameniva ve stavebnictví nebo jako technologický materiál při zakládání skládek. Sklo se však v těchto případech nijak nezpracovává a jde jen o jeho o náhražkové využití spojené s jistým rizikem pro životní prostředí. Nezisková organizace ASEKOL a výrobce skelné vlny KNAUF INSULATION proto po dobu čtyř let společně vyvíjeli a testovali systém, který by tuto situaci mohl vyřešit.

>>Nedostatek možností využití CRT skla jsme vnímali jako velký problém. Hledali jsme proto řešení, jak jej eliminovat. Jsem rád, že jsme nakonec byli úspěšní,<< říká jednatel společnosti ASEKOL Jan Vrba. Výsledkem úsilí obou partnerů je využití drti z CRT obrazovek jako přídavku do směsi na výrobu skelné vlny.

Nepřetržitý provoz výroby ve společnosti KNAUF INSULATION umožňuje tímto způsobem zpracovat dvě třetiny veškerých CRT monitorů ze zpětného odběru v České republice. Přínosy spolupráce uvítal také ředitel závodu KNAUF INSULATION Jan Brázda: >>Jsem rád, že můžeme pomoci se zpracováním těchto střepů, aniž bychom zatěžovali životní prostředí specifickými emisemi z tavení nebo kompromitovali vysoký standard kvality našich izolačních materiálů.<<

TESTOVÁNÍ PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Před uvedením do řádného provozu proběhla řada testování. Díky kladným výsledkům obdržel KNAUF INSULATION od Krajského úřadu v Ústí nad Labem povolení aplikovat přídavek CRT monitorů pro výrobu skelné vlny. Nejdříve ve dvou fázích proběhly zkoušky měření emisí, v první do 3 %, ve druhé do 8 % obsahu CRT drti ve směsi. Zkoušky prokázaly technologickou i zdravotní nezávadnost a žádný vliv obrazovkového skla na emise z tavicí pece.

Materiálové využití pro výrobu skelné vlny platí pro dvě třetiny hmotnosti CRT obrazovky - jde o tzv. stínítko. Druhá část, kónus, však obsahuje nebezpečné olovo, které by celý proces poškodilo. Proto je třeba kónus od stínítka pečlivě odříznout a odsát luminofor.

FÁZE PŘEMĚNY CRT SKLA NA SKELNOU VLNU

V první fázi smluvní zpracovatelé společnosti ASEKOL zajišťují demontáž, řezání a čištění skla z CRT televizorů a PC monitorů. Do projektu je zapojena i německá společnost AGRO DRISA GmbH, jež má dlouholetou zkušenost se zpracováním CRT obrazovek i samotného obrazovkového skla a zároveň velmi dobře zná český trh zpracovatelů elektroodpadu. Zajišťuje nejen nadrcení skloviny na požadovanou velikost, ale i jednodruhovost a čistotu skla, tedy čisté stínítko bez obsahu kovů, kamenů, keramiky, dřeva a hlavně nebezpečného olova. Důvodem přizvání této společnosti je technologický požadavek KNAUF INSULATION na zajištění 100% kvality skloviny pocházející z více zdrojů zpracovacích kapacit společnosti ASEKOL a na nadrcení skloviny na velikost menší než 7 mm. Sklo jako vysoce abrazivní materiál totiž klade velké nároky na drtiče. Tato velikost drtě následně umožňuje pneumatické dopravování a řízené dávkování do procesu výroby skelné vlny.

V dalším kroku ASEKOL zajišťuje dodání rozdrceného obrazovkového skla v požadované kvalitě do závodu KNAUF INSULATION. Z autocisteren se sklovina pneumaticky přečerpává do zásobního sila, z něhož je následně řízeně dávkována do procesu výroby. Díky tomu lze dodržet přesné dávkování rozdrcených CRT stínítek.

Celkový podíl recyklovaného skla ve vsázce je 80 % (např. tabulové sklo). Z toho je možné do procesu výroby skelné vlny dávkovat až 8 % skloviny z CRT obrazovek. Zbývající objem sklářské vsázky tvoří primární suroviny, jako je sklářský písek, soda, vápenec, borax či dolomit, které slouží k řízení specifického chemického složení skelného vlákna. Vsázka se taví zhruba při 1450 °C v kyslíkové sklářské peci, otápěné zemním plynem a elektrickým příhřevem. Za této fáze se spaliny a prach zachytávají elektrostatickým filtrem, aby se zamezilo negativnímu vlivu na životní prostředí; zachycený prach se vrací zpět do kmenárny a tavicí vany.

>>Naším cílem je, aby CRT sklo nekončilo pouze jako základ skládek či zpevnění vozovek. Důležité a k životnímu prostředí nepoměrně šetrnější je zkoumat formy materiálového využití tak, jako se to podařilo v našem projektu výroby skelné vlny,<< uzavírá Martin Fišer, manažer zpracování společnosti ASEKOL.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů