Pondělí, 22. července 2024

Vysloužilé úsporky nepatří jinam než do zpětného odběru

Vysloužilé úsporky nepatří jinam než do zpětného odběru

Loni Češi odevzdali k recyklaci přes pět milionů kusů úsporných žárovek. Nejvíce se na zpětném odběru podílely firmy a obce. Domácnosti zatím zaostávají, třídí jich jen 40 %. Na skládkách tak ročně končí až 60 % doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů. >>To představuje značnou ekologickou zátěž v podobě více než tisíce tun směsi skla, plastů, kovů - a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Kdyby se toto množství rtuti dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer,<< vysvětluje základní poslání zpětného odběru a důvody k recyklaci Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zpětný odběr >>úsporek<< zajišťuje.

Občany lze ke sběru motivovat vytvářením sběrných míst a osvětou. Tři čtvrtiny Čechů považují zpětný odběr vysloužilých úsporných zářivek za užitečnou službu, díky níž nemusí řešit, jak se nefunkčních zářivek zbavit. Vyplývá to z letošního průzkumu společnosti EKOLAMP, který provedla společnost Markent. Spotřebitelé jsou ochotni odnášet vyřazené zářivky průměrně do vzdálenosti 714 metrů. Delší cesta s vyřazenou úspornou zářivkou do kontejneru je obtěžuje.

Obce mohou občanům vyjít vstříc vytvářením veřejně dostupných sběrných míst. >>Třeba instalací malých sběrných nádob na obecních úřadech,<< doporučuje Radoslav Chmela. Systém zpětného odběru a recyklace EKOLAMP navíc nabízí obcím zdarma. >>Zářivky za ně ekologicky sesbíráme a zrecyklujeme, postaráme se o veškerou administrativu a ještě obce za sběr světelných zdrojů odměníme.<<

Podle průzkumu by se lidé o zpětném odběru nejčastěji chtěli dozvídat z letáků ve schránce (38 %). Polovina respondentů by také přivítala, aby k nádobám na vyřazené světelné zdroje měla blíže než nyní.

Obce nemusí zbytečně utrácet veřejné peníze. Radnice se učí využívat bezplatný systém zpětného odběru elektroodpadu. >>Nechce se jim platit nesmyslné částky za likvidaci firmám, které fungují mimo režim zpětného odběru, např. odpadovým společnostem. Díky osvětě už obce vědí, že stejné a často kvalitnější služby mohou získávat zdarma,<< shrnuje Radoslav Chmela.

Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost ekologicky sebrat, vytřídit a zpracovat nebezpečný odpad. Vysloužilá osvětlovací zařízení, kam se řadí i zářivky, sodíkové výbojky, LED zdroje, mohou být z nebezpečného odpadu vyjmuta, je-li s nimi nakládáno v režimu zpětného odběru, který zajišťuje společnost EKOLAMP. >>V žádném případě nesmějí zářivky skončit v běžném odpadu. Bylo by to nejen neekologické, ale i nezákonné,<< varuje Radoslav Chmela.

Rychlá fakta

Na zpětném odběru se stále více podílejí i obce, kterým potřebné služby nabízí EKOLAMP zdarma.

EKOLAMP zřídil více než 3400 sběrných míst a každým rokem přibývají stovky dalších (více na www.ekolamp.cz).

K recyklaci je třeba odevzdávat nejen lineární zářivky, ale i malé kompaktní, které nahradily wolframové.

Více informací o správné likvidaci osvětlovacích zařízení najdete na www.ekolamp.cz.

ZDROJ: EKOLAMP

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů