Neděle, 14. července 2024

Příležitosti v projektu e-Corce

Příležitosti v projektu e-Corce

Příležitosti v projektu e-Corce
Cílem projektu e-Corce (e-Constellation of Observation by Recurrent Cellular Environment) je vytvoření systému družic, který bude jednou týdně produkovat snímky celé Země v metrovém rozlišení. Hlavními myšlenkami, od kterých se projekt odvíjí, je pořizování multispektrálních snímků s co nejmenšími náklady a jejich následné šíření v podobě virtuální zeměkoule prostřednictvím internetu, tak aby byly přístupné co nejširší uživatelské skupině.
Za vývoj celého projektu je zodpovědná nově vytvořená průmyslová skupina s názvem Blue Planet se sídlem ve Francii. Na vytvoření systému e-Corce bude vyčleněno 400 milionů EUR. Vypuštění družic je plánováno na rok 2014. V současné době je projekt ve fázi hledání subdodavatelů pro hlavní dodavatele, kterými jsou Astrium a Thales Alenia Space.
V rámci projektu bude postaveno 13 identických družic, z nichž každá ponese na palubě jediné snímací zařízení. Družice nebudou vybaveny žádným paměťovým zařízením, a tak budou data rovnou předávána prostřednictvím telekomunikačního zařízení do padesáti pozemních stanic. Díky těmto pozemním stanicím nebude systém disponovat žádným centrálním úložištěm dat.
Každá družice ponese opto-mechanické zařízení na bázi karbidu křemíku o hmotnosti do 40 kg s průměrem apertury 300 mm a výkonem do 120 W. Zařízení budou vybavena čtyřmi řadami CCD se 7000 pixely, čtrnácti fázovým TDI a tří zrcadlovým Korschovým teleskopem.
Největší výzvu v tomto projektu představuje zpracování obrovského množství dat - odhadem 5 bilionů bitů týdně. Řešení stojí na dvou základních konceptech:
  1. pro distribuci dat bude využit systém Wide Area Grids (WAG), jehož součástí bude 13 mikrodružic ve výšce 600 km a 50 pozemních stanic, rozmístěných po celé Zemi
  2. snímky budou poskytovány ve formátu JPEG a rovněž bude zajištěna vyšší komprimace velkých homogenních ploch (př. oceány, oblačnost) oproti plochám heterogenním (př. města)
Ukázka detailu zachyceném na snímku v e-Corce
Ukázka detailu zachyceném na simulovaném snímku v e-Corce Výstup tohoto systému lze svým fungováním přirovnat k současnému Google Earth, avšak s tím rozdílem, že všechny snímky v e-Corce budou aktualizovány pravidelně jednou týdně. Google Earth neposkytuje pravidelnou periodu aktualizace všech snímků a lze zde proto nalézt data pořízená i před několika měsíci až lety.
Předpokládá se, že e-Corce v budoucnu ovlivní především trh s webovými službami, ale i trh se snímky, které klienti využívají pro vývoj svých vlastních aplikací. Rovněž však Blue Planet očekává vznik nového trhu, který vytvoří klienti, jimž se až za těchto výhodných podmínek vyplatí využívat družicové snímky pro aplikace, kde se dosud družicové snímky nevyužívaly.
V případě Vašeho zájmu o zapojení do projektu či poskytnutí více informací kontaktujte CSO:
Kristýna Leimerová
+420 733 695 367

ZDROJ: Česká kosmická kancelář

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů