Úterý, 30. května 2023

Pozvánka na seminář Srážkové a šedé vody aneb Colorsofwater

Pozvánka na seminář Srážkové a šedé vody aneb Colorsofwater

Seminář se zabývá zejména novými řešeními týkajícími se srážkových vod (odvádění a využívání), šedých vod (recyklace) a využitím energie z vypouštěných vod. Je zaměřen zejména na praktické příklady, nejčastější chyby, legislativní návaznosti a ekonomičnost řešení.

Témata:
- HDV, předčištění / odlehčení - objekty pro odvádění a hospodaření s vodami
- Využití vody v domě
a) srážkové vody
b) šedé vody
c) využití energie z vod
- Hydrogeologie pro vodaře

Termín

Adresa

Město

29.01.2013 - 9:00-13:00

Dům kultury města Ostravy, a.s., 28.října 124, 709 24

Ostrava

31.01.2013 - 9:00-13:00

MěÚ Hodonín, Horní Valy 2, 695 35

Hodonín

05.02.2013 - 9:00-13:00

Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, 193 00

Praha

06.02.2013 - 9:00-13:00

Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80

Teplice

07.02.2013 - 9:00-13:00

Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00

Plzeň

12.02.2013 - 9:00-13:00

CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, 760 01

Zlín

14.02.2013 - 9:00-13:00

Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00

Olomouc

19.02.2013 - 9:00-13:00

ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10

České Budějovice

21.02.2013 - 9:00-13:00

Kongresové centrum Aldis a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02

Hradec Králové

26.02.2013 - 9:00-13:00

Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00

Brno

Semináře jsou zařazeny do:
- programu celožovotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod
- programu celožovotního vzdělávání ČKA - 2 body
- vzdělávacího programu pro pracovníky veřejné správy (vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., AK/I-30/2006)

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů