Neděle, 14. července 2024

Odevzdejte váš starý mobil k recyklaci

Ročně vymění mobilní telefon cca 500 milionů lidí na celém světě. To představuje odpad odpovídající více než 30 tisícům tun plastů, 7,5 tisícům tun mědi, 500 tunám niklu, zinku a stříbra. Mobilní telefon se totiž skládá zhruba ze 49 % z plastů, 34 % železa, 15 % mědi a zbytek tvoří cín, zinek či drahé kovy jako zlato či stříbro a další látky. Pokud se tedy starý mobilní telefon dostane do popelnice, dojde k zatížení životního prostředí mnoha látkami, s nimiž si příroda neumí poradit.

Odevzdejte váš starý mobil k recyklaci

V případě, že je přístroj vyhozen do komunálního odpadu, kam dál poputuje? Buď skončí na skládce komunálního odpadu, anebo zamíří do spalovny. Co je lepší? Ani jedna varianta pro nás není příznivá. V přírodě se z mobilu začnou vinou nejrůznějších vlivů uvolňovat toxické látky jako je arsen, olovo nebo měď, jejichž částečky mohou požít zvířata nebo se vstřebají do země a vody. Odtud se mohou jednoduše dostat do potravního řetězce. Pokud se mobilní telefon dostane do spalovny, ve spalovací peci se z něj uvolní určité množství vysoce toxických látek, které jsou sice zadrženy filtry, ale zdražují provoz spaloven.


Jak lze u nás mobilní telefon recyklovat?

Vlastníte-li vyřazený mobilní telefon, máte několik možností jak s ním ekologicky naložit. Můžete ho například odnést do sběrného dvora, který se specializuje i na sběr elektroodpadu. Podobnou možností je vrátit mobilní telefon v rámci organizovaného svozu, který se v některých obcích pořádá.Obě tyto varianty jsou místy málo dostupné a pro možné zájemce často složité a odrazující.

Další možností jsou opravny a servisy, které jsou od zákazníků často schopny převzít již nefunkční elektrospotřebiče. Kam ale s funkčními, již nepotřebnými zařízeními? Buď je můžete odevzdat při koupi nového modelu, kdy je povinností prodejce od vás vzít kus za kus, anebo můžete zvolit jednu z nejdostupnějších variant - kontejner na elektroodpad. Jejich počet v loňském roce nebývale narostl a nyní je jich v ČR už více než čtyři tisíce. Seznam kontejnerů a ostatních možností sběru naleznete na stránkách www.asekol.cz.

Recyklujte svůj mobilní telefon a dostanete zaplaceno!

Zajímavou iniciativou, která se v poslední době rozvíjí, je iniciativa Recyklace-mobilů. Služby, které nabízí, jsou pro uživatele zřejmě nejpohodlnější ze všech výše variant. Nejenže od vás starý mobilní telefon převezmou a ekologicky recyklují, navíc za něj ale dostanete i zaplaceno. Stačí jen nalézt svůj mobilní telefon v nabídce, kde jsou uvedeny další detaily. Nezveřejněné mobilní telefony (většinou se jedná o starší modely) je také možno recyklovat, ovšem bez finanční odměny. U starších přístrojů jsou totiž přirozeně použity starší materiály i technologie a jejich recyklace je složitější.

Co se tedy děje s mobilními telefony, které se dostanou do zpětného zpracování? "Někteří výrobci mobilních telefonů mají celosvětově nastaven program tzv. znovuvyužití (reuse) mobilních telefonů. Což znamená, že vykupují zpět určité své modelové řady, většinou novější verze maximálně dva roky staré. Po provedení kontroly jsou následně prodávány - převážně v zemích třetího světa. V České republice je však procento mobilních telefonů využitelných pro tyto programy zcela zanedbatelné," říká manažer společenské odpovědnosti T-mobile.

Hlavní způsob recyklace telefonů tedy spočívá v jejich rozebrání na součástky, které jsou znovu použity - ať už k výrobě nových produktů či energie. "Recykluje se obecně zhruba 80 % hmotnosti telefonů, část ze zbylých 20 % - například nerecyklovatelné plasty - se využije energeticky. Materiál, který není využitelný žádným z těchto způsobů, se skládkuje," uvádí Jitka Chocová. Součástky je pak možné použít ať už při výrobě nových mobilních telefonů anebo téměř jakéhokoliv typu elektroniky.


Jaké materiály lze při recyklaci získat?

Významným materiálem získávaným při recyklaci je mj. zlato, stříbro, nikl či měď. U mědi jsou takto významným způsobem šetřeny náklady na její výrobu - získání mědi z recyklace je o 87 % méně energeticky náročné než její těžba. I u dalších materiálů je tato úsporná velmi významná - ať už jde o hliník (95 %), plasty (okolo 80 %), či olovo (65 %). Nejinak tomu je i u zlata - jeden gram zlata lze získat recyklací 29 telefonů. Pokud by se ale toto množství zlata mělo vytěžit, vznikne kvůli tomu 2900 kg odpadu. Z těchto a dalších konkrétních čísel vyplývá, že recyklace mobilních telefonů stojí za to.

Přestože se tedy na první pohled zdá, že jeden nepoužívaný mobil doma nic neznamená a místa zase tolik nezabere, je jasné, že jeho recyklace je energeticky i materiálově velmi prospěšná. V současnosti se v našich domovech "povaluje" asi 5 až 8 milionů nepoužívaných mobilních telefonů, což představuje až 870 tun odpadu. To je už významné množství - pokud by se dostalo k recyklaci, významně bychom ušetřili náklady na těžbu mnoha velmi drahých materiálů.

ZDROJ: nazeleno.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů