Pondělí, 22. července 2024

Zlaté a Bronzové ceny ze světové soutěže LivCom 2012 pro město Chrudim

Zlaté a Bronzové ceny ze světové soutěže LivCom 2012 pro město Chrudim

LivCom je prestižní mezinárodní soutěž měst, která se zaměřuje na hodnocení kvality života obyvatel a prosazování principů udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který respektuje všechny tři pilíře - ekonomický, sociální a životního prostředí a vytváří tak podmínky pro život budoucích generací. Tato soutěž je i významnou platformou pro vzájemnou výměnu zkušeností a osvědčených příkladů dobré praxe.

Letošní ročník byl již šestnáctým v pořadí a konal se ve Spojených arabských emirátech ve městě Al Ain ve dnech 22. až 26. listopadu 2012. Do soutěže bylo posláno na 350 projektů, do konečného finále postoupilo 70 měst ze 47 zemí celého světa.

Město Chrudim se této světové soutěže LivCom zúčastnilo již po šesté a i letošní ročník byl pro naše město úspěšný. Do finálového boje jsme postoupili se čtyřmi projekty.

První z nich "S místní Agendou 21 k vyšší kvalitě života" byl zaměřen na celkový rozvoj města podle šesti kritérií, které jsou v souladu s projektem Zdravé město Chrudim a místní Agendou 21 - strategické plánování, zdravý životní styl, umění, kultura a dědictví, nejlepší environmentální postupy, zapojení obce a její pravomoci a podpora přírodní a uměle vytvořené krajiny. Byl oceněn Zlatou cenou s prvním místem.
Druhé místo patřilo městu Kogarah City z Australie a třetí místo si odvezlo statutární město Jihlava.
V této kategorii se utkalo 14 měst z celého světa. Byla to nejvíce obsazená kategorie.

Category B: Population 20,001 to 75,000
o Chrudim, Czech Republic
o City of Greater Geraldton, Australia
o City of Kladno, Czech Republic
o Community of the City of Pushchino, Russia
o Dibba City, United Arab Emirates
o Kogarah City Council, Sydney, Australia
o Meinong District, Kaohsiung, Chinese Taipei
o Moriya City, Japan
o Oleiros City Council, Spain
o Riviera Beach, USA
o Siwa Oasis, Egypt
o Statutory City of Jihlava, Czech Republic
o West Central District, Tainan City, Chinese Taipei
o Yangcheng District, Kaohsiung, Chinese Taipei

Druhý a třetí projekt "Dům na půl cesty aneb druhá šance pro život" a "Nově - lépe - s lidmi!" byly oceněny Bronzovou cenou. V této kategorii projektů soutěžilo 68 projektů z celého světa.

Čtvrtý z nich, "Zdraví na talíři", byl zaměřen na zdravý životní styl - zdravý pohyb, vytváření zdravého a bezpečného prostředí, zdravé stravování a vytváření duševní pohody.

Významným je pro naše město i ocenění, které jsme získali za naplňování kritéria "Umění, kultura a dědictví". Zde jsme byli ohodnoceni nejvyšším stupněm - Zlatou cenou. Toto ocenění bylo uděleno na základě prezentací všech finálových měst ve všech velikostních kategoriích (celkem ze 70 měst celého světa). Kladně v tomto kritériu byla hodnocena péče o památky ve městě, pořádání kulturních akcí, které se zaměřují na tradiční a i novodobé akce, sledování návštěvnosti památek, pořádání Dnů otevřených dveří, podpora spolkové činnosti apod.

Ostatní kritéria byla udělena následovně:
o podpora přírodní a uměle vytvořené krajiny - Jincheng - P.R. China
o umění, kultura a dědictví - Chrudim - Czech Republic
o nejlepší environmentální postupy - Siena Province - Italy
o zapojení obce a její pravomoci - City of Greater Ankara - Turkey
o zdravý životní styl - City of Greater Ankara - Turkey
o strategické plánování - Statutory City of Jihlava - Czech Repubic

Slavnostního vyhlášení výsledků soutěže se účastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky pro Spojené arabské emiráty a Jemen pan Ing. Jaroslav Ludva, který měl neskrývanou radost z úspěchů českých měst na této soutěži.

Po slavnostním vyhlášení výsledků ředitel soutěže LivCom pan Alan Smith prohlásil: "město Chrudim je městem, které dokázalo získat během své účasti ve finálových kolech nejvíce ocenění. Je městem, které postupuje správnou cestou a má hodně příkladů dobré praxe, které předává do ostatních zemí celého světa. Je městem, které své prezentace staví na skutečnosti a ty dokládá náležitými fakty."

Více informací o této soutěži najdete na www.livcomawards.com;

Kontakt:
Šárka Trunečková,
Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
Městský úřad Chrudim,
Resselovo náměstí 77,
537 16 Chrudim,
telefon: 737 770 811

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů