Neděle, 14. července 2024

Efektivita budoucího cílení vědy a výzkumu na reálné problémy je sporná

Efektivita budoucího cílení vědy a výzkumu na reálné problémy je sporná

Program Horizont 2020 bude od roku 2014 novým zaklínadlem vědy a výzkumu. Tento rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) by měl přispívat k naplňování cílů "Strategie Evropa 2020" a to pomocí inovativních řešení nejnaléhavějších společenských výzev jako je potravinová nejistota, změny klimatu, nedostatek zdrojů a nedostatek sociální soudržnosti. Současné návrhy znění H2020 se však až příliš spoléhají na technologie nebo využívání zdrojů a opomíjejí důležité souvislosti.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství se připojila k apelu evropské TP Organics a vyzvala politické zástupce České republiky, aby při rozhodování o znění H2020 zvážili následující aspekty:

- Krom užitkovosti zdrojů zdůrazňovat také jejich ochranu a dostatečnost pomocí ekofunkční intenzifikace.

- Zachovávat různorodost výroby potravin "od vidlí po vidličku" stejně jako biodiverzitu.

- Uznat důležitou souvislost mezi výrobou potravin a zdravím lidí i zvířat.

- Postavit všechny tři strategické akce na všeobecném konceptu inovace a sdílení znalostí.

- Nejen technologické ale také sociální vedení pro "spravedlivou" ekonomiku.

Další jednání o H2020 proběhne v Evropském parlamentu 28. a 29. listopadu. ČTPEZ písemně vyzvala tři české zástupce ve výboru Evropského parlamentu ITRE, tedy Evžena Tošenovského, Miloslava Ransdorfa a Jana Březinu, aby při rozhodování brali v potaz výše uvedené aspekty.

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) sdružuje většinu klíčových aktérů sektoru. Jejími členy jsou jak výzkumné organizace a univerzity, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství. ČTPEZ je součástí evropské TP Organics a členem světové organizace IFOAM a IFOAM EU.


Bližší informace poskytne Ing. Miloslava Kettnerová, koordinátorka ČTPEZ

info@ctpez.cz

tel.: 603 545 697

www.ctpez.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů