Neděle, 14. července 2024

Dvacet procent malých firem zbytečně platí za likvidaci nebezpečného odpadu, kterou mohou mít zdarma

Téměř 90 % organizací ví o možnosti bezplatné likvidace vysloužilých osvětlovacích zařízení. Desítky procent firem, zejména ty menší (20 %), však za svozové služby zbytečně platí. Třetina firem navíc nedisponuje žádnou sběrnou nádobou, do níž by se vysloužilé žárovky ukládaly.

Dvacet procent malých firem zbytečně platí za likvidaci  nebezpečného odpadu, kterou mohou mít zdarma

Úsporné zářivky nebo výbojky obsahují malé množství toxické rtuti a řadu cenných druhotných surovin. Firmy a rozpočtové organizace jsou proto ze zákona povinny úsporné světelné zdroje ekologicky likvidovat. Přestože je zpětný odběr nebezpečného odpadu nabízen zdarma, z průzkumu společnosti EKOLAMP vyplývá, že 12 procent tuzemských firem a rozpočtových organizací za tuto službu zbytečně platí:

"V segmentu malých firem do sta zaměstnanců za likvidaci nepochopitelně platí 20 procent firem. Proč penězi plýtvají, nevíme, řada z nich navíc o možnosti bezplatného odběru ví," říká Radoslav Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP, která zajišťuje sběr a likvidaci vysloužilých osvětlovacích zařízení výhradně zdarma. Tyto a další závěry vyplývají z letošního průzkumu, který pro společnosti EKOLAMP provedla výzkumná agentura Markent.

Třetina firem nemá vysloužilé "zářivky" kam ukládat

Přestože téměř 90 procent organizací ví o možnosti bezplatné likvidace vysloužilých světelných zdrojů, více než třetina z nich (37 %) nedisponuje žádnou sběrnou nádobou (viz graf), do níž by je bylo možné přechodně ukládat.

Je to částečně dáno i tím, že více než čtvrtina firem (26 %) nemá interní směrnici, která by řešila nakládání s nebezpečným odpadem včetně vyřazených světelných zdrojů. "Situace se ale každoročně zlepšuje a počet zodpovědných firem roste. Pro řadu z nich je důležitý i aspekt dobrovolné společenské zodpovědnosti: není jim lhostejný postoj k životnímu prostředí. Instalací sběrné nádoby umožní přístup k recyklaci také svým zaměstnancům," dodává Radoslav Chmela.

Zájem o sběrné nádoby vzrostl

EKOLAMP doposud rozmístil více než 1500 malých sběrných nádob. Zájem firem a municipalit o jejich umístění roste - za poslední rok o 26 procent. "Cílem je, aby ve všech obcích a městech nad 2000 obyvatel bylo alespoň jedno veřejně dostupné sběrné místo pro vysloužilé zářivky," uzavírá Radoslav Chmela.

Nádoby mohou být umístěny nejen na městských úřadech, ale také ve firmách nebo v obchodních centrech. Sběrná nádoba, její provoz i odvoz je zdarma.

Více informací o rozmístění těchto nádob a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů