Pondělí, 22. července 2024

Návrh rozhodnutí EP a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020

Návrh rozhodnutí EP a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020
Návrh ROZHODNUTÍ(cs) Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 "Spokojený život v mezích naší planety"

Evropská komise představila návrh 7. Akčního programu pro životní prostředí, který má nahradit stávající 6. Akční program pro životní prostředí přijatý v roce 2002. Součástí návrhu je příloha definující 9 prioritních oblastí a vytyčující potřebné kroky v nastavení směřování politiky životního prostředí EU v časovém horizontu do roku 2020. V návrhu je konstatováno, že i přes dosavadní nepominutelný pokrok stále přetrvávají zásadní problémy v oblasti životního prostředí a nadále existuje prostor pro další zlepšení. Všechna ustanovení akčního plánu jsou v souladu se strategií Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst. Obecným cílem je dosažení maximálně účinných legislativních i nelegislativních opatření na ochranu životního prostředí současně se zachováním maximální konkurenceschopnosti. Komise se zavazuje sledovat celý průběh plnění akčního plánu a do roku 2020 zhodnotit jeho soulad se strategií Evropa 2020.

Tento přehled byl vypracován Kanceláří Senátu, oddělením pro EU. Více informací o činnosti Senátu v oblasti evropských záležitostí naleznete zde, přehledy dokumentů za jiná časová období zde. Jednotlivé týdenní reporty k nalezení zde.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů