Neděle, 21. července 2024

Analýza dopadů různých možností kontroly emisí ze spalovacích zařízení s celkovým jemnovitým tepelným příkonem < 50 MW

Analýza dopadů různých možností kontroly emisí ze spalovacích zařízení s celkovým jemnovitým tepelným příkonem < 50 MW

Evropská komise zahájila projekt na podrobné posouzení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů několika definovaných možností k omezení emisí (SO2, NOx, TZL a další) ze spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým tepelným příkonem nižším než 50 MW.

Tato studie je zpracovávána v souvislosti s povinností Evropské komise stanovené v článku 73 (2) (a) směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích a navazuje na předchozí studii na toto téma, která byla dokončena dříve v roce 2012. Výsledky této studie budou zakomponovány do revize Tématické strategie EU o znečišťování ovzduší.

Členské státy a další zúčastněné strany budou mít nyní možnost poskytnout další/dodatečné informace pro zlepšení základních podkladů použitých pro následnou analýzu.

Dokumenty, které se zabývají problematikou spalovacích zařízení s celkovým tepelným příkonem nižším než 50 MW:

- Assessment of the benefits and costs of the potential application of the IPPC Directive (EC/96/61) to industrial combustion installations with 20-50 MW rated thermal input

- Mandát pro uvedenou studii (výtah) - anglická verze

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů