Neděle, 14. července 2024

Pro český průmysl se recykluje stále více drahých kovů

Pro český průmysl se letos recyklovalo 100 tun stříbra, tři tuny zlata, pět tun platiny i další drahé kovy.

Pro český průmysl se recykluje stále více drahých kovů

Recyklované stříbro a platina tak pokrývají více než polovinu domácí poptávky po těchto kovech, u zlata je to zhruba třetina. Objem recyklace drahých kovů v p osledních deseti letech neustále roste, řekl ČTK Tomáš Plachý, generální ředitel společnosti SAFINA, která je lídrem tuzemského trhu v recyklaci drahých kovů.

Za posledních deset let objem recyklace neustále roste. "Jak rostou ceny komodit, určité materiály, které byly ekonomicky nezpracovatelné, se stávají ekonomicky zpracovatelnými," řekl Plachý. Lépe získávat drahé kovy z vyřazených zařízení se podle něj daří i díky vývoji nových technologií.

"V našem případě je každoroční růst mezi 20 až 25 procenty. Samozřejmě zaznamenáváme značné nárůsty, když implementujeme novou recyklační technologii," uvedl Plachý. SAFINA se podílí 60 až 65 procenty na celkové recyklaci drahých kovů v Česku. I když objem recyklovaných drahých kovů roste, nikdy nemůže zcela pokrýt poptávku, upozornil.

"Na poměr mezi recyklací a výrobou rozhodně nelze nahlížet tak, že by recyklace nebyla efektivní," dodal. Některé výrobky, například dentální nebo jiné zdravotnické výrobky, se totiž z etických důvodů nerecyklují nebo recyklují jen částečně. U jiných pak dochází při používání k úbytku původního materiálu, takže se ke zpracování vrátí jen část původně užitých drahých kovů.

Drahé kovy nacházejí v průmyslu široké uplatnění. V Česku se největší měrou na jejich využívání podílí automobilový průmysl, kam jde 35 procent drahých kovů. Užívají se při pájení a při výrobě některých prvků elektroinstalace, uplatňují se zde stříbro, platina, palladium a rhodium. Pětinový podíl na průmyslovém využívání drahých kovů mají elektrotechnický průmysl a klenotnictví, kovy ale mají význam i v chemickém průmyslu a ve sklářství. Stříbro i platin a se uplatňují i v lékařství.

Celkem se v Česku podle údajů SAFINY ročně vytvoří poptávka po 150 tunách stříbra, deseti tunách zlata, osmi tunách platiny a čtyřech tunách palladia. Do těchto čísel se kromě průmyslového využití drahých kovů započítávají i kovy určené pro investice.

Hodnocení trhu s drahými kovy v České republice v roce 2012

-Pohled společnosti SAFINA, přední zpracovatel materiálu s obsahem drahých kovů ve střední a východní Evropě-

Průmyslové využití drahých kovů

V průmyslové výrobě jsou do určité míry využívány všechny drahé kovy. Jedná se o zla to a stříbro a kovy platinové skupiny, do které patří platina, paladium a rhodium. Na velmi specifické vlastnosti jednotlivých uvedených kovů je navázáno také jejich využití v jednotlivých průmyslových odvětvích.

Zásadní množství drahých kovů se zpracovává v automobilovém (35 %), klenotnickém (20 %), elektrotechnickém (20 %), chemickém (10 %) a sklářském průmyslu (10 %). Drahé kovy jsou ovšem součástí i dalších zajímavých oborů, jako je jejich využití v lékařství (5 %). Například stříbro je známe pro své anti-alergenní a antibakteriální vlastnosti a platina je obsažena v cytostatikách - lécích, které pomáhají v&n bsp;boji proti karcinogenním nálezům. Právě rok 2012 je významný z hlediska nových objevů na poli platinových cytostatik.

Zlato je využíváno stále zejména v klenotnictví, ale též v elektrotechnickém průmyslu. Tento kov je dále používán v dekorativním průmyslu a v posledních letech zásadní část poptávky tvoří investiční zlato, a to jak ze strany fyzických, tak právnických osob, vč. centrálních bank. Platina je používána společně s paladiem a rhodiem v oblasti katalýz a procesů snižující emise tzv. skleníkových NOx plynů (autokatalyzátory, průmyslové katalyzátory). Platina je též používána ve farmac eutickém průmyslu a společně s rhodiem též ve sklářském průmyslu. Paladium je kromě výše uvedeného, používáno v elektrotechnickém průmyslu.

Využití drahých kovů v průmyslových oborech:

- 10% = chemický průmysl - stříbro, platina, paladium - především pro výrobu katalyzátorů používaných ve výrobě širokého sortimentu chemikálií

- 10% = sklářský průmysl - stříbro, platina, rhodium - především v oblasti výroby plochého skla, výroba křišťálu, speciální prvky výtokových systémů, měření tepla

- 35% = automobilový průmysl - stříbro, platina, paladium, rhodium - pájení a výroba některých prvků elektroinstalace

- 20% = elektrotechnický průmysl - stříbro, zlato, platina, paladium - především výroba integrovaných obvodů

- 5% = lékařství - především stříbro pro své antialergenní vlastnosti, tato oblast se dynamicky rozvíjí, platina - cytostatika

- 20% = klenotnictví

Dvěma hlavními kovy pro průmyslové využití jsou stříbro v oblasti elektrotechnického průmyslu a platina z důvodu svého ekologického významu.

Obecně je nejvíce co do množství zpracováváno stříbro, protože má široké spektrum využití (sklářství, chemický průmysl, lékařství atd.). V českém průmyslu se ročně zpracuje kolem 150 tun stříbra. Pak následuje zlato (10 tun), platina (8 tun), paladium (4 tuny) a rhodium (0,5 tuny). Součástí těchto hodnot je nejen zapojení drahých kovů do průmyslových aplikací, ale také jejich využití ve finančním sektoru - v rámci investičních kovů.

Zásadní trendy, které lze sledovat v oblasti průmyslového využití drahých kovů jsou: rozšiřování počtu jejich aplikací, a na druhé stran ě snižování množství drahých kovů u jednotlivých aplikací. Tato snaha je motivována trvalým růstem cen drahých kovů.

Drahé kovy lze získat také recyklací zařízení a předmětů, které je obsahují. Odhadujeme, že letos bylo v České republice recyklováno 100 tun stříbra, 5 tun platiny, 3 tuny zlata, 2,5 tuny paladia a 0,2 tuny rhodia. Recyklované stříbro a platina tak pokrývají více než polovinu domácí poptávky po těchto kovech, u zlata je to zhruba třetina. Objem recyklace drahých kovů přitom v posledních deseti letech neustále roste, v&nb sp;případě společnosti SAFINA jde o nárůst mezi 20 a 25 %.

Investiční drahé kovy

Vývoj trhu s investičními drahými kovy byl v roce 2012 poměrně složitý. Kromě stavu průmyslové výroby je cena a poptávka po investičních kovech ovlivňována vývojem světové ekonomiky a geopolitické situace. Zásadní dva faktory, které lze v této oblasti vysledovat, jsou: trvalý růst ceny investičních kovů ve středně a dlouhodobém horizontu (pět a více let) a dále výrazná volatil ita, tedy výkyvy cen v řádech jednotek až desítek procent v krátkém časovém úseku (hodiny a dny). Zásadním milníkem pro zlato bylo dosažení nejvyšší ceny letošního roku dne 4. 10. 2012, kdy cena vystoupala na 1791,75 USD/toz. Historicky nejvyšší cena byla dosažena 6. 9. 2011 1895 USD/toz. Pro vývoj ceny zlata bylo také důležité rozhodování centrálních bank jednotlivých významných států, v čele s FEDem, centrální bankou Spojených států amerických, v oblasti měnové politiky, snižování úrokových sazeb a odkupu státních obligací, což vytváří pozitivní dopad na drahé kovy. V rámci České republiky došlo k určitému nasycení trhu ve druhém pololetí, tedy k poklesu poptávky především mezi většími investory.

Za období 1-10/2012 bylo v České republice prodáno cca 2 500-3 000 kg investičního zlata, přitom zásadní podíl (cca 80-85 %) na tomto objemu má 4-5 velkých prodejců, mezi něž patří také SAFINA. Celkově v České republice působí v této oblasti zhruba 200 firem. SAFINA do poloviny prosince 2012 prodala cca 600 kg investičního zlata, což představuje úroveň 650 milionů korun.

Jednoznačně nejprodávanější je investiční zlato. Velikost investičních slitků přitom začíná 1g, nejprodávanější jsou však slitky velikosti 31,1g (1 tr.oz) a 250g, následují 50g, 100g. Zásadní výhodou investičního zlata je skutečnost, že jeho prodej je osvobozen od DPH. U ostatních investičních kovů - stříbro, platina, paladium, tato výhoda neexistuje a investor platí DPH ve výši 20 %. Lze přitom vysledovat významnou návaznost objemu prodeje investičních slitků ze stříbra, platiny, paladia na vývoji e konomického cyklu.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů