V Mladé Boleslavi budují podzemní kontejnery na odpad

10. ledna 2013
V Mladé Boleslavi budují podzemní kontejnery na odpad

Firma Compag zhotoví dvě stanoviště pro podzemní kontejnery na komunální odpad v Mladé Boleslavi, a to v lokalitě Komenského náměstí a poblíž křižovatky Laurinovy ulice a třídy Václava Klementa. Stanoviště mají být hotova do konce dubna 2013. Společnost Compag se také bude nově starat o odpady v areálu automobilky.

Musí být zakoupen nový vůz na svoz odpadu, protože v automobilce je používán ke svozu odpadu jiný typ odpadových nádob (volkoobjemové kontejnery). Pokračovat také bude rekultivace skládky v Michalovicích. Mladá Boleslav také opět dostala finance do svého rozpočtu za třídění odpadů. Rozpočet města Mladá Boleslav bude navýšen o částku 841 427 korun. Výše příspěvku od společnosti EKO-KOM a.s. poukázaná městu v roce 2011 činila celkem 3,8 milionu korun, v roce 2012 je příspěvek poskytnut v dosavadní výši 2,826 milionů korun (z toho zmíněná nová částka 841 427 korun je příspěvek za II. čtvrtletí tohoto roku). A jak se v Mladé Boleslavi třídí? Například v roce 2011 bylo vytříděno 507,541 tun papíru, 364,413 tun skla, 480,35 tun plastu, 29,079 tun kovů a 14,323 tun tetrapaku. Všechna tato čísla jsou přitom vyšší než v roce 2010 - lidé v Mladé Boleslavi tedy rok od roku více třídí svůj komunální odpad.

ZDROJ:http://www.mb-net.cz/, upraveno, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů