Josefovské louky v závěru roku 2012

13. ledna 2013
Josefovské louky v závěru roku 2012

Konec roku 2012 znamenal pro Josefovské louky další významný krok vpřed. Získali jsme další 2 ha pozemků, je zpracován manipulační řád pro závlahový systém, na loni koupeném pozemku vznikla další tůň, připravena je projektová dokumentace na úpravu severního zavodňovacího kanálu a scénář programu pro školy.

Výkup dvouhektarového pozemku byl možný opět díky štědrým darům členů a příznivců ČSO. Na transparentním účtu se od července 2012 sešlo do konce roku 53 860 Kč od 23 dárců. Pozemky ve střední části parku s rozlohou 2,05 ha jsme zakoupili 10. září za 116 121 Kč. Aktuálně tak ČSO vlastní 13,5 ha a je jednoznačně největším vlastníkem pozemků v zájmovém území.

Díky podpoře Nestlé a Nadace Partnerství vznikl podrobný scénář programů pro školní výpravy, který budeme pravidelně nabízet od jara 2013.

Také novou tůň pro obojživelníky a další vodní živočichy jsme mohli nechat vybagrovat díky této podpoře. Pro ptáky jsou tůně a jejich břehy zdrojem potravy, po několika letech je jejich význam viditelný na první pohled. Dokud tůně na loukách nebyly, byla i jediná žába v celém území vzácností. Dnes, když přijdete na okraj kterékoli tůně, vyskakují z jejích okrajů desítky skokanů a dohromady jich v celém nevelkém území žije mnoho set nebo spíš tisíc. Nejvzácnějším zjištěným obojživelníkem je čolek velký.

Úspěchem, který bude viditelný od příštího roku, je zpracování definitivní podoby manipulačního řádu závlahového systému, jež nám uložilo rozhodnutí o nakládání s vodami.

Do budoucna je zaměřena další aktivita, kterou podpořil Královéhradecký kraj. Autorizovaného projektanta jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na úpravu koryta severního kanálu. Předpokladem realizace je ale získání řady drobných pozemků, kterých by se tato rozsáhlá úprava dotýkala. Realizace se tedy nejspíš dočkáme až za několik let, zpracovaný projekt nám pomáhá určovat priority pro další výkupy pozemků.

Podpořte vznik ornitologického parku!
Číslo transparentního účtu: 2800277111/2010
Variabilní symbol: 77
Ke všem darům od 1000 Kč zašleme potvrzení o přijetí daru. Sdělte nám prosím adresu dárce, případně IČO a DIČ na email cso@birdlife.cz.
Všem dárcům srdečně děkujeme!

Kontakt
Zdeněk Vermouzek, verm@birdlife.cz, 773 380 285

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů