Hlavní informace o ISPOP 2013

Integrovaný systém ohlašovacích povinností - ISPOP je v resortu životního prostředí jedním z příspěvků k zavádění tzv. e-Governmentu v České republice...

10. ledna 2013
Hlavní informace o ISPOP 2013

Shromažďuje údaje o vlivu činnosti ekonomických subjektů na životní prostředí. Zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí, provoz zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Prostřednictvím ISPOP se ohlašuje od roku 2010.

 • Registrace: Pokud ještě nejsou uživatelé v ISPOP registrováni, použijí registrační formulář, který je k dispozici na www.ispop.cz , včetně návodu na jeho vyplnění. Pro odeslání lze využít tlačítka "Odeslat online" do ISPOP. Další možností je zaslání registračního formuláře jako přílohy do datové schránky ISPOP ID: 5eav8r4. Dokument je třeba autorizovat.
 • Autorizace registračního formuláře:
  • elektronický podpis přímo ve formuláři
  • nebo zaslání datovou schránkou ID 5eav8r4.
  • nebo zaslání podepsané listinné verze "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" (zasláno uživateli e-mailem) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

 • Na základě autorizace jsou vygenerovány přístupové údaje a odeslány na e-mail uvedený žadatelem v registračním formuláři.
 • Podání hlášení: Je možné až po obdržení přístupových údajů do ISPOP. PDF formuláře pro tvorbu hlášení jsou k dispozici registrovaným uživatelům. Vyplněná hlášení se odesílají:
 • elektronicky pomocí tlačítka "Odeslat on-line do ISPOP",
 • nebo jako příloha datovou schránkou ID 5eav8r4 ,
 • zasílání jakýchkoliv skenovaných hlášení ISPOP nepřijme.

 • Autorizace hlášení:
  • elektronický podpis přímo ve formuláři
  • nebo zaslání datovou schránkou ID 5eav8r4.
  • nebo zaslání podepsané listinné verze "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP" (zasláno uživateli na e-mail) poštou doporučeně na adresu CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.

 • V roce 2013 budou prostřednictvím ISPOP plnit ohlašovací povinnosti dle zákona:
 • č. 25/2008 Sb., o ISPOP a IRZ,
 • č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - provozovatelé všech středních, velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší,
 • č. 254/2001 Sb., o vodách - vyjma příloh 1 - 4 vyhl. č. 431/2001 Sb.,
 • č. 477/2001 Sb., o obalech - vyjma povinných osob, kteří jsou zapojeni do kolektivních systémů sběru obalů (EKO-KOM),
 • č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Pro vybrané ohlašovací povinnosti budou v účtech registrovaných uživatelů nově k dispozici interaktivní PDF formuláře:
 • F_ODP_PROD Hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_AV Hlášení o sběru a zpracování autovraků, jejich částí, o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_PROD_EL Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • F_ODP_ZAR Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
 • F_ODP_SKL Skládky odpadů
 • F_ODP_DO Dopravce odpadů
 • Prostřednictvím ISPOP se nehlásí (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.):
 • příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. - shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. - potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků. Toto potvrzení vydává provozovatel zařízení ke sběru autovraků přímo osobě předávající vozidlo. Potvrzení je třeba přiložit k žádosti o trvalé vyřazení vozidla na příslušný úřad.
 • příloha č. 3 vyhlášky č. 170/2010 Sb. - Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

  Více na www.ispop.cz.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů