Na zelenou: Grantová výzva pro všechny, kterým není lhostejná bezpečnost dětí v dopravě

18. ledna 2013
Na zelenou: Grantová výzva pro všechny, kterým není lhostejná bezpečnost dětí v dopravě

Grantový program Na zelenou, jehož hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí na cestě do školy,nabízí širokou škálu činností. Vedle odborných aktivit, jako mapování dopravy či předávání podkladů dopravním odborníkům a zástupcům obce, Na zelenou poutavým a interaktivním způsobem seznamuje žáky a studenty s problematikou bezpečnosti a šetrného způsobu dopravy.
"Během školního projektu spolupracují s dětmi vedle pedagogů také dopravní inženýři, policisté a další odborníci," říká koordinátorka Nadace Partnerství Barbora Kolárová. "Program jsme postavili tak, aby se děti s bezpečností silničního provozu seznámili způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti. Naučí se diskutovat s odborníky a policisty i prosazovat svůj názor při jednání s úřady," shrnuje hlavní přínosy projektu Barbora Kolárová.
Hlavními výsledky Na zelenou jsou odborná dopravní studie a školní plán mobility. Při tvorbě dopravní studie děti projdou okolí školy, zmapují nebezpečná místa a poznatky předají odborníkům. Ti na jejich základě zpracují dokument s návrhy konkrétních opatření, který žáci předloží zástupcům obce s žádostí o realizaci. Na konci projektu školy vypracují plán mobility, tedy dlouhodobou strategii na podporu šetrné a zdravé dopravy dětí a zaměstnanců.
Na zelenou je program velmi flexibilní a školy si mohou jeho obsah přizpůsobit podle svých potřeb. Přidělené finance totiž neputují jen na vypracování studií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v okolí školy, ale i na doprovodné akce nebo nákup prostředků na podporu bezpečné a zdravé dopravy. "Velký zájem je o pořádání cyklovýletů, výtvarných a znalostních soutěží, pořízení kol, cyklistického vybavení nebo přístřešků na kola," vypočítává Barbora Kolárová.
Hlavním partnerem Na zelenou je opět společnost AXA. "Na grantovém programu spolupracujeme s Nadací Partnerství již sedmým rokem. Těší nás, že o program je mezi školami stále velký zájem a že se s naším přispěním podařilo zvýšit bezpečnost cesty do školy řadě dětí napříč Českou republikou," uvádí Eva Šebestová, manažerka PR a komunikace finanční skupiny AXA.
V roce 2012 Nadace Partnerství v programu Na zelenou finančně podpořila 22 projektů, mezi které rozdělila více než 1 milion korun. Od spuštění programu v roce 2007 bylo skrze 71 podpořených projektů celkem přerozděleno více než 4,8 milionu korun. Podrobný přehled všech podpořených škol je k dispozici na www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-bezpecne-do-skoly.
Všechny informace potřebné pro podání žádosti v letošním roce k nalezení na www.nazelenou.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů