Ostrava: Nepodporuji černé skládky

6. února 2013
Ostrava: Nepodporuji černé skládky

Pro všechny typy komunálního odpadu, který produkují domácnosti města Ostravy, jsou městskou vyhláškou určena místa, kam je lze odložit. Přesto někteří nezodpovědní občané odpad odkládají mimo vyhrazená místa, zakládají tak černé skládky a znečišťují životní prostředí ve městě.Likvidace těchto černých skládek je navíc pro město velmi nákladná.
Za černou skládku je považován i odpad odložený na zemi vedle popelnic a kontejnerů. Černé skládky bývají tvořeny především odpadem objemným (starý nábytek, koberce a jiné velké předměty, které se nevejdou do běžných popelnic), a tak je na místě připomenout, kam správně dle vyhlášky města tento odpad patří:
Sběrné dvory jsou základním místem, kam lze celoročně a prakticky každodenně odkládat objemný odpad z domácností. V současné době je v Ostravě rozmístěno 16 sběrných dvorů, takže ze všech částí města je k nim snadný přístup. Některé z nich mají otevřeno denně včetně víkendu, a to od 8 do 20 hodin.
Ne každý má ale možnost snadno si zařídit odvoz objemných odpadů do sběrného dvora. Pro tyto případy jsou tady velkoobjemové kontejnery, které obvykle dvakrát ročně nechávají pro občany do ulic přistavovat městské obvody.
Třetí možností je objednat si u svozové společnosti OZO Ostrava službu svozu objemného odpadu z místa bydliště. Zde je však nutno počítat s poplatkem za přepravu odpadu.
Veškeré informace o tom, jak správně nakládat s různými složkami komunálního odpadu, se občané města mohou dozvědět na webových stránkách www.ozoostrava.cz a bezplatné telefonní infolince svozové společnosti OZO Ostrava 800 020 020.
Co dělat s velkými elektrospotřebiči, když doslouží? Elektrospotřebiče rozhodně nepatří do komunálního odpadu nebo dokonce do volné přírody, ale naopak je možné je ekologicky recyklovat.
Nejjednodušší možností je při nákupu nového elektrospotřebiče odevzdat starý spotřebič prodejci. Výrobci domácích spotřebičů, včetně chladniček, jsou odpovědní za ekologickou likvidaci a zpětný odběr vysloužilých spotřebičů. Při koupi nového spotřebiče se dozvíte, jak vysoká je částka, kterou za něj výrobce musí zaplatit do systému zpětného odběru. Další možností je odevzdat starý elektrospotřebič do sběrných dvorů ve vašem okolí nebo jej odevzdat při mobilních svozech odpadu.
Nikdy nevyhazujte elektrospotřebič do směsného odpadu či do přírody. Tyto spotřebiče mohou obsahovat nebezpečné látky, které je potřeba ekologicky odstranit.
K mapování nelgálních skládek prostřednictvím internetu nebo "Chytrého mobilu" využijte služeb portálu www.ZmapujTo.cz
ZDROJ:http://www.dychamproostravu.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů