Technologie briketování - co je potřeba znát

11. března 2013
Technologie briketování - co je potřeba znát

Technologie briketování využívá mechanických a chemických vlastností materiálů, které se použitím vysokotlakého lisování zhutňují do kompaktních tvarů bez přídavku pojiva. Pro vytvoření vazby mezi jednotlivými částicemi briketovaného materiálu se využívají určité pryskyřice obsažené v materiálu. Například při lisování biomasy se uvolňuje lignin. Působením vysokého tlaku se uvolní z buněčných struktur materiálu a spojí tak jednotlivé částice do kompaktní brikety. Jiné materiály např. litinové špony nebo papír působením tlaku nad mezí pevnosti mění svůj tvar a mechanickým zaklíněním jednotlivých částic vytváří kompaktní hmotu.

Co je důležité vědět, když chci briketovat spalitelný odpad

Ekonomika provozu

Náklady se skládají

 • Cena materiálu
 • Cena energie
  spotřeba cca 70 kWh na 1000 kg briket - lis
  120 kWh na 1000 kg briket - lis a sušárna
 • Mzdy
 • Náklady na opravy
  podle složitosti technologie a čistoty materiálu Vám sdělíme odhad
 • Obaly
 • Doprava
 • Finanční náklady na pořízení technologie

Výnosy tvoří

 • Prodejní cena briket - podle balení a sezony je cena 3 000 - 5 000 Kč za 1000 kg briket

Podle sdělení našich zákazníků, je nutné přihlédnout i k výnosům jako je úspora času nutná pro likvidaci odpadu v dílně, zlepšené prostředí, snížení požárního nebezpečí...

Vlhkost materiálu

Základní podmínkou pro výrobu briket je vlhkost materiálu a to do 15% vody v materiálu Tuto podmínku lze splnit použitím spalinové bubnové sušárny pilin BUS s kontinuálním provozem, která se zařazuje do technologické linky BRISUR pro zpracování pilařských odpadů s vlhkostí 45%.

U některých druhů papíru není jeho vlhkost tak důležitá jako při briketování dřeva. Brikety je možné vyrábět i z vlhkého materiálu. Vysoká vlhkost je však nežádoucí z hlediska výhřevnosti, která se výrazně snižuje se stoupajícím obsahem vody v materiálu.

Velikost materiálu

Briketovací lisy jsou určeny pro zpracování odpadu s vlhkostí max. 15 % a běžnou velikosti do 15 mm v jednom směru se sypnou hmotností minimálně 70 kg/m3.

Velikost jednotlivých částic suroviny zásadně ovlivňuje dávkování materiálu do lisovací komory. Doporučená velikost do 15 mm znamená, že by dřevo a papír mělo být ve tvaru tenkého čtverce s maximální délkou strany 15 mm. Síla materiálu by měla odpovídat tenké hoblině. Drcená sláma by neměla překročit 30 mm. V případě větších délek hrozí nebezpečí namotávání proužků na rotační části v násypce nebo překrytí otvoru dávkovacího šneku neprostupnou vrstvou.

Drcení materiálu

Pro kvalitu brikety a výkon lisu je rozhodující velikost vstupního materiálu. Brikety pouze z drceného odpadu mají nižší kvalitu než brikety z pilin. Obecně platí i u jiných materiálů jako papír, sláma, čím menší frakce, tím kompaktnější briketa. Drcené dřevo by mělo tvořit pouze určitou část suroviny, většina by měla být ve formě pilin nebo hoblin.

Drcení se vyplácí u větších výkonů od 100 kg/h, neboť se musí do ekonomiky provozu počítat s příkonem drtiče, který je většinou větší než příkon lisu.

V závislosti na druhu a velikosti odpadu jsme schopni dodat nejvhodnější typ drtiče od různých výrobců, vybraný s ohledem na požadovaný výkon, velikost vstupního materiálu a požadavků na automatizaci provozu. Provádíme zdarma zkoušku drcení některých druhů odpadů.

Mechanické znečištění materiálu

Je nutné dbát na čistotu briketovaného odpadu. Není vhodné zamést odpad na podlaze dílny a vhodit jej do násypky. Lis sice uklízí odpad, ale tříděný.

Pozor na hřebíky, matice, velké suky, velké silné třísky, písek, kameny, nářadí.

Tyto předměty Vám mohou lis poškodit tím, že se nešťastně zaklíní na nevhodném místě, např. mezi lopatky frézy a plechové dno, šnek a žlab, atd.

Odpad znečištěný pískem, zeminou a kamínky ničí lisovací nástroje, které pak mají zkrácenou životnost. Nevhodné pro lisování jsou odpady se znečištěnou drcenou kůrou stromů, kořeny stromů, spodní části rostlin.

Vliv chemických příměsí na briketování

Materiály znečištěné oleji nelze většinou briketovat. Znečištění materiálu oleji a lepidly a dalšími chemickými látkami někdy zamezí zhutnění materiálu do briket. Doporučujeme udělat zkoušku lisování materiálu, pro materiály, o kterých si nejste jisti, zda půjdou briketovat. Zkoušku lisování malého množství odpadu provádíme v našem zkušebním středisku v Malšicích zdarma. Větší výkonové zkoušky provádíme po dohodě. Většinou požadujeme Vaši pomoc při manipulaci s materiálem.

Abrazivní odpady

Životnost lisovacích nástrojů je velmi ovlivněna obsahem minerálních látek v lisovaném materiálu. Čím je větší obsah popela po spálení brikety, tím je nižší životnost nástrojů. Nejčastějším zdrojem znečistění je kůra, špatné skladování materiálu na nezpevněných plochách, zpracovávání kořenových částí rostlin, používání nekvalitních brousících pláten, která se snadno odrolí.

Briketování pro lepší dopravu a skládkování

Velmi lehké, objemné a prašné materiály, např. polystyrén a polyuretan, tabákový a textilní prach, krátká přírodní textilní vlákna a další, zmenšíte briketováním až 50 krát. Zhutněním odpadu si snížíte náklady na přepravu a náklady za uložení jinak nevyužitelného odpadu na skládkách.

Je výhodné briketovat prach z odsávacích systémů, který se musí z hygienických důvodů přepravovat ve speciálních kontejnerech nebo ve velmi nákladných obalech. Ušetříte za tyto speciální obaly, protože brikety přepravujete běžným způsobem.

Spalování briket

Dřevo je nejstarší palivo, jehož spalováním nevznikají nežádoucí skleníkové plyny. Výhřevnost dřeva v závislost na vlhkosti dosahuje až 18 MJ/kg a obsah popela je menší než 1%. Brikety poskytují větší komfort při spalování zvláště ve zplynovacích kotlích. Tento typ paliva je určen pro široké použití, protože spalování nevyžaduje speciální podmínky.

V současné době je vhodné využívat pro spalování i odpadový papír, který nemá jiné využití, za předpokladu, že je vyroben převážně z vláken celulózy, bez plnidel a barviv. Výhřevnost papíru je velmi odlišná podle složení. Kartonové obaly mají výhřevnost 15 MJ/kg a obsah popela 5%. Kartony a lepenky nejdříve podrtíte a pak zbriketujete.

Velmi příznivě z ekonomického a energetického hlediska vychází biomasa travin, šťovíku a zbytková biomasa, např. sláma obilná i řepková, pazdeří ze lnu a konopí.

Atesty

Organizace, které provádí pro spalovací zkoušky

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s. p.
Hudcova 56b
621 00 BRNO
tel.: +420 541 120 111
fax: +420 541 211 225
e-mail: szu@szutest.cz
www.szutest.cz

RNDr. Blanka Watson
vedoucí chemické laboratoře
tel.: +420 541 120 441
e-mail: watson@szutest.cz
www.szutest.cz

Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s.
Podnikatelská 552
190 11 PRAHA 9 - BĚCHOVICE

Středisko pro výrobu a úpravu paliv, pro analýzy a specializované testy paliv, biopaliv a odpadů
Doc. Ing. František Straka, CSc.
tel., fax: 222 726 396
mobil: 737 245 065
e-mail: uvppraha@iol.cz
www.ustavpaliv.cz

Největší výhodou technologie vysokotlakého lisování je přeměna odpadu na prodejný a lépe manipulovatelný produkt. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a někdy může být i kratší než jeden rok.

Technologie vysokotlakého lisování kovových odpadů umožňuje zpracování krátkých třísek z obrábění, vrtání nebo řezání oceli, litiny, hliníku, barevných kovů, drátků z pneumatik a brusných kalů. Zmenší se množství odpadu, ale zároveň se odpad přemění na nový výrobek nebo polotovar pro další zpracování či snadnější manipulaci. Při lisování je možné vytlačit a zachytit řezné kapaliny až do 5 % vlhkosti v briketách. Brikety mají definovaný tvar, dají se lépe manipulovat, převážet a tavit. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách. Více na:http://www.briklis.cz/vse-o-briketovani/kovovy-odpad/

ZDROJ: www.briklis.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů