Siemens Vectron - druhá generace interoperabilních lokomotiv

Liberalizace trhů, různorodost požadavků států a zemí a v neposlední řadě také proměnlivost potřeb zákazníků vedou k tomu, že současná osobní i nákladní kolejová doprava musí být více flexibilní než kdy dříve. Lokomotivy Vectron jsou pro všechny, kdo si přejí vyjít vstříc současným i budoucím požadavkům a úkolům pro evropskou dopravu. Jejich vývoj vychází z jednání s dopravci i z praktických zkušeností s provozem více než 1 600 lokomotiv typu Eurosprinter a Eurorunner. Výsledkem je kombinace osvědčených prvků s perspektivními strategiemi a inovacemi.

12. března 2013
Siemens Vectron - druhá generace interoperabilních lokomotiv

Německý spolkový drážní úřad vydal dne 21.12.2012 rozhodnutí o schválení typu elektrických lokomotiv o výkonu 6 400 kW a s nejvyšší provozní rychlostí 200 km/h, ve čtyřsystémovém i čistě střídavém provedení, které patří do produktové platformy Vectron.

Je to významná událost nejen pro Německo, ale i pro celou Evropu. V zemích evropského společenství totiž platí princip Cross Acceptance. A to v praxi znamená, že udělení typového schválení v některém členském státě EU je výchozím předpokladem k udělení typového schválení v ostatních státech unie zjednodušeným způsobem. Jde o to, že při následném schvalování typu v dalších zemích je potřebné provádět jen zkoušky, které souvisejí s odlišnostmi místní infrastruktury, nikoliv zkoušky týkající se všeobecných vlastností vozidla, mezi které patří pevnost, pohon, brzdy, hluk, kvalita chodu a podobně. Udělení typového schválení lokomotivě Vectron německým drážním úřadem je proto významným krokem k získání typového schválení i v dalších evropských zemích. V dalších zemích je potřeba u příslušného drážního úřadu prokazovat pouze vlastnosti související s rozdíly mezi národní a německou infrastrukturou, kterých je poměrně málo. Udělené schválení v Německu je z těchto důvodů pro lokomotivy Vectron velmi důležité, neboť jsou ve svém základním provedení řešeny tak, aby vyhovovaly podmínkám provozu a požadavkům národních předpisů v téměř všech evropských zemích.

Toto nebývale velkorysé provedení pochopitelně znamená velmi vyspělé technické řešení lokomotivy a takto široce pojatý schvalovací proces byl náročný. Lokomotiva nebyla schvalována jako jedinečný typ, ale jako produktová platforma s mnoha modifikacemi, které odpovídají realitě provozu na evropských železnicích. K tomu disponují vícesystémové lokomotivy Vectron odpovídajícím vybavením: čtyři napěťové systémy - 1,5 kV, 3 kV, 15 kV, 25 kV, čtyři různé sběrače proudu - dva široké a dva úzké, dva lehké střídavé a dva těžší stejnosměrné, evropský vlakový zabezpečovač ETCS a různé národní vlakové zabezpečovače, včetně českého. Navíc jde o univerzální provedení, které vyhovuje jak podmínkám těžké nákladní dopravy (lokomotivy vyvíjejí tažnou sílu 300 kN), tak i podmínkám vozby rychlíků (s provozní rychlostí 200 km/h). I proto byly zkoušky značně rozsáhlé.

Všechny zkoušky i schvalování se podařilo úspěšně zvládnout za zhruba dva roky. V létě roku 2010 byly nově vyrobené lokomotivy Vectron představeny odborné veřejnosti. Následně byly předány akreditovaným zkušebnám ke zkouškám, které souběžně probíhaly v několika evropských zemích, ve zkušebních laboratořích i v běžném provozu v nejrůznějších klimatických podmínkách. Část zkoušek proběhla také v České republice na zkušebním okruhu Výzkumného ústavu železničního ve Velimi.

Výsledky zkoušek byly příznivé. V září roku 2012 obdržel Vectron jako první na světě certifikát shody se všemi pro ně relevantními Technickými specifikacemi pro interoperabilitu vysokorychlostního železničního systému. To znamená, že lokomotivy naplňují všech pět cílů interoperability (tj. mezinárodní propojitelnosti) evropských železnic. Cíle interoperability jsou bezpečnost, spolehlivost, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a technická kompatibilita. Lokomotivy splňují také požadavky návaznosti na další strukturální subsystémy železnic, mezi něž patří infrastruktura tratí, elektrické napájení, řízení a zabezpečení. To vše mělo rozhodující vliv na průběh národního typového schválení lokomotiv Vectron v Německu i v dalších zemích - v Polsku, Rumunsku a ve Švédsku.

Typové schvalování národními drážními úřady je završením vývoje platformy Vectron. Kromě již zmíněných elektrických lokomotiv ve vícesystémové i střídavé verzi a ve stejnosměrné verzi schválené v Polsku (v Německu by schvalování nemělo logiku, neboť se tam stejnosměrné napájení tratí nepoužívá) byly lokomotivy Vectron postaveny ve verzi se spalovacím motorem (tj. dieselelektrické). Vývojem, zkouškami, schvalováním i technologickou přípravou výroby lokomotiv z rodiny Vectron (které již jsou vyráběny), byly vytvořeny předpoklady k tomu, aby 1 600 osvědčených lokomotiv Eurosprinter (v ČR známých například z přímé vozby EC vlaků ČD a ÖBB na trase Praha - Vídeň již od roku 2008), i z vozby nákladních vlaků několika dopravci, a Eurorunner (známých v ČR zejména díky aktivitám společnosti Metrans, která jich v létech 2010 - 2012 zakoupila celkem 7) získalo důstojného nástupce.

Lokomotivy Vectron jsou logickým vývojovým pokračováním předchozích typů Eurosprinter a Eurorunner. Zachovávají a prohlubují jejich pozitiva, kterými jsou vysoký výkon, vysoká produktivita, vysoká spolehlivost, nízká spotřeba energie, nízké náklady na údržbu či šetrnost k okolí. Přitom přinášejí nové hodnoty. Těmi je již zmíněná iteropreabilita ve smyslu nejnovějších předpisů (nové lokomotivy je plní bezezbytku) a dále variabilnost a flexibilita. Lokomotivy Vectron jsou řešeny tak, že jejich vybavení lze přizpůsobit stavu železničních tratí a potřebám provozu v uvažovaném provozním nasazení v Evropě. Toto přizpůsobení (použitím či nepoužitím zařízení určitého napěťového systému, zabezpečovacích zařízení a dalších doplňků) lze učinit jak při výrobě konkrétní lokomotivy, tak i v průběhu dalších let jejího provozního používání. Základem tohoto principu je otevřenost systému, který je založen na standardně definovaných rozhranních jednotlivých komponent.

Základní technické údaje elektrické lokomotivy Vectron

Délka

18 980 mm

Šířka

3 012 mm

Výška

4 248 mm

Nejvyšší hmotnost na dvojkolí

do 22,5t

Průměr kol (nová/opotřebovaná)

1 250/1 170 mm

Obrys vozidla

UIC 505-1

Lokomotivy Vectron jsou určeny především pro Evropu. Ale stejně jako modifikované lokomotivy Eurosprinter a Eurorunner našly široké uplatnění v Asii i v Americe, může i Vectron najít uplatnění mimo Evropu. Dohoda o budoucí spolupráci při dodávkách 675 elektrických lokomotiv, vyráběných ve spolupráci s partnerským závodem Uralskije lokomotivy v Jakatěrinburgu pro Ruské železnice, je toho dokladem. Železniční doprava má pro své zásadní energetické přednosti před sebou velký potenciál růstu. K tomu potřebné moderní technologie neznají hranic..

ZDROJ: https://www.cee.siemens.com

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů