SBĚR ELEKTROODPADU STAGNUJE, BATERIE ROSTOU

DÍKY KOLEKTIVNÍM SYSTÉMŮM ASEKOL, EKOLAMP A ELEKTROWIN SE VŠAK OPĚT PODAŘILO SPLNIT LIMITY EVROPSKÉ UNIE, SBĚR BATERIÍ DÍKY ECOBATU DOKONCE ROST

28. února 2013
SBĚR ELEKTROODPADU STAGNUJE, BATERIE ROSTOU

Občané České republiky v roce 2012 vytřídili méně vysloužilých elektrospotřebičů. Po dramatických více než 30% nárůstech před rokem 2009 je zřejmé, že křivka dokumentující výsledky sběru se ustaluje. Přesto se opět podařilo splnit limity, které nám ukládá Evropská unie. Prostřednictvím největších kolektivních systémů ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN každý Čech odevzdal 4,1 kg starého elektra, tedy o 0,14 kg méně, než v roce 2011. Nejlépe se dařilo ve Zlínském kraji, kde každý občan odevzdal 5,3 kg. Opačný konec škály jako obvykle obsadil Ústecký kraj s 2,7 kg. Na poli sběru baterií zaznamenal kolektivní systém ECOBAT dokonce nárůst.

Celkem v České republice kolektivní systémy vybraly 43 148 tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy o více než 1 600 tun méně než za rok 2011. Trend stagnace množství zpětně odebraných spotřebičů je patrný již od roku 2010. Stojí za tím především ekonomická situace obyvatel, kteří méně nakupují novou elektroniku a staré funkční se raději nechtějí zbavovat. "Lidé stále více zvažují, zda se starých spotřebičů zbaví jen kvůli morálnímu opotřebení nebo počkají, až spotřebič opravdu doslouží,"říká Jan Vrba, jednatel společnosti ASEKOL. "Výsledky sběru za rok 2012 lze však vzhledem k aktuální ekonomické situaci považovat za dobré," dodává Vrba.

"Čísla sběru výrazněji neklesají zejména díky velkým domácím spotřebičům, jako ledničky, pračky nebo sporáky, které tolik nepodléhají novým trendům a svým objemem tvoří významnou část vybraného elektra," říká Roman Tvrzník, generální ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN a potvrzuje tak, že nejméně lidé odevzdávají malé spotřebiče. "Podíl drobného elektra na sběru pomalu roste, ale stále tvoří sotva 25 %," dodává Tvrzník.

Klesající tendenci sběru zaregistroval i kolektivní systém EKOLAMP, který sbírá úsporné zářivky a průmyslová svítidla. V loňském roce vybral 973 tun osvětlovacích zařízení. Přitom sběr světelných zdrojů zůstal na přibližně stejné úrovni jako v roce 2011, pokles se projevil zejména u vysloužilých svítidel. "Důvodem poklesu je krize ve stavebnictví, tlak na snižování investic do obměny osvětlení, ale také šedá ekonomika postavená na využívání již vyřazených průmyslových svítidel nebo zpeněžování prodeje druhotných surovin mimo režim zpětného odběru," říká Alexandr Hanousek, jednatel společnosti EKOLAMP.
Světlou výjimku tvoří sběr baterií, který tvoří samostatnou kategorii a do celkových výsledků se nezapočítává. Stará se o něj kolektivní systém ECOBAT, který jako jediný zaznamenal nárůst sběru. Češi v roce 2012 odevzdali 921 tun starých baterií, což znamená růst dokonce o 20 %. Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT, k tomu dodává: "Největší nárůst odevzdaných baterií jsme zaznamenali do červených venkovních kontejnerů. Je vidět, že spolupráce s ostatními kolektivními systémy, v tomto případě s Asekolem, se určitě vyplácí."

Aspektem, který ovlivní zpětné odběry do budoucna, je novelizovaná směrnice EU o odpadních elektrozařízeních. Ta po implementaci do české legislativy v horizontu několika let zpřísní limity míry sběru. Kolektivní systémy proto již nyní stojí před nelehkým úkolem, jak tyto rozevírající se nůžky zastavit.

Vývoj sběru elektroodpadu v tunách v letech 2006 - 2012:
sběr


Výsledky sběru 2012 a srovnání s rokem 2011:
ASEKOL
ELEKTROWIN
EKOLAMP
Celkem
ECOBAT
2011
Sběr za rok 2011 (tuny)
17 657
26 002
1 089
44 748
768
Přepočet na obyvatele (kg)
1,67
2,46
0,10
4,24
0,07
2012
Sběr za rok 2012 (tuny)
17 139
25 036
973
43 148
921
Přepočet na obyvatele (kg)
1,63
2,38
0,09
4,10
0,09
Výsledky sběru 2012 po krajích:
Kraje
ASEKOL
ELEKTROWIN
EKOLAMP
Celkem EEZ
Celkem EEZ
ECOBAT
celkem v t
celkem v t
celkem v t
celkem v t
kg/os/rok
g/os/rok
Zlínský
1 403,13
1 666,05
47,5
3 116,68
5,30
51
Královéhradecký
842,59
1 921,22
75,84
2 839,64
5,14
94
Vysočina
1 028,01
1 463,88
40,49
2 532,39
4,95
57
Liberecký
722,20
1 344,90
27,47
2 094,56
4,78
51
Jihočeský
975,46
1 883,21
49,72
2 908,39
4,57
55
Praha
2 316,98
3 034,37
207,43
5 558,78
4,46
260
Pardubický
901,95
1 303,07
40,27
2 245,29
4,35
67
Středočeský
1 973,32
3 197,44
126,04
5 296,79
4,11
104
Plzeňský
915,17
1 307,84
43,04
2 266,05
3,96
57
Olomoucký
1 195,54
1 278,93
47,58
2 522,05
3,95
57
Jihomoravský
1 769,75
2 537,10
88,1
4 394,95
3,76
95
Karlovarský
301,46
717,48
19,76
1 038,69
3,44
53
Moravskoslezský
1 919,83
2 087,50
100,68
4 108,00
3,35
29
Ústecký
873,93
1 293,41
59,15
2 226,49
2,69
35
CELKEM
17 139,31
25 036,38
973,07
43 148,76
4,10
88
Vývoj sběru baterií v tunách v letech 2006 - 2012:
sběr

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů