Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Češi vykazují v oblasti vlastního přínosu k udržitelnosti značné rezervy v porovnání s ostatními evropskými zeměmi.

19. května 2013
Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

I přesto, že udržitelnosti přikládají význam, míra realizovaných úsporných opatření tomu neodpovídá. Při nákupu produktů stále upřednostňují cenu a výkonnost výrobku, šetrnost k životnímu prostředí patří mezi poslední hlediska jejich výběru. Výrobky přispívající k udržitelnosti nevyhledávají - považují je za příliš drahé, nebo jim chybí dostatek informací. V zemích západní Evropy je naopak udržitelnost produktu v popředí zájmu. Zjištění vyplývají z průzkumu, který pro společnost Henkel realizovala v ČR v březnu 2013 agentura Ipsos.


Společnost Henkel zjišťovala míru udržitelného chování obyvatel, která se projevuje v jejich názorech, návycích i ve skutečném chování. Průzkum se zaměřil zejména na oblast praní prádla, péče o domácnost, osobní péče a hygieny a dále na zvyklosti při nákupu těchto kategorií výrobků. Hlavní důraz byl kladen na environmentální aspekty a udržitelnost, které dnes představují velmi aktuální téma. Průzkum vychází z odpovědí 1 060 respondentů z ČR a tématicky navazuje na rozsáhlou spotřebitelskou studii, která již proběhla v osmi evropských zemích (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Řecko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie) s téměř 5 500 respondenty.

Důležitost ceny produktu i jeho bezpečnost
Aktuální průzkum upozornil na výrazné odlišnosti v udržitelném chování českých a zahraničních spotřebitelů, ale ukázal i oblasti shody. Nejvýrazněji se odpovědi odchýlily při zjišťování faktorů ovlivňujících výběr a nákup pracích a čisticích prostředků. "Češi staví do popředí kvalitu a účinnost produktu společně s cenou. Aspekt šetrnosti k životnímu prostředí zohledňují nejméně, přičemž jsou hodnoty u starší věkové skupiny (45+) pozitivnější, zatímco mladé lidi udržitelnost zajímá nejméně. Spotřebitelé z evropských zemí se naopak cenou zaobírají v průměru jen z 19 procent a 40 procent přikládají právě dopadu produktu na životní prostředí.

"U 62 procent Čechů je cena hlavní bariérou pro koupi udržitelného zboží," komentuje Lidija Erlebachová, manažerka korporátní komunikace a tisková mluvčí společnosti Henkel ČR a dodává: "Zdá se, že hlavním důvodem je nízká informovanost českých spotřebitelů o šetrných produktech, které nevyžadují žádnou další investici nad rámec běžné ceny. Dokonce 47 % Čechů si stěžuje na nedostatek ověřených informací ohledně udržitelných výrobků."

Důležitá shoda vyplynula ve zjištěních týkajících se bezpečnosti a udržitelnosti současných produktů ve srovnání s těmi před 20 lety. Až 64 procent české populace považuje dostupné zboží za bezpečnější a 60 procent za udržitelnější než dříve. Výsledky v zahraničí jsou velmi podobné. Větší bezpečnost produktů vnímá v průměru 63 procent a udržitelnost 59 procent Evropanů.
Osobní přínos k udržitelnosti

Svůj osobní přínos k udržitelnosti při nákupu a používání výrobků hodnotí česká populace nejčastěji jako průměrný. Jedna pětina si myslí, že v této otázce dělá hodně, naopak jedna pětina hodnotí, že dělá málo nebo dokonce vůbec nic. Na škále od jedné do deseti se Češi se svým přístupem dostali na hodnotu 5,65.
Praní jako snadný příklad udržitelného chování

Praní prádla v pračce může být velmi ekologické, pokud naplníme celou pračku, nastavíme maximálně 30 stupňů a přidáme prací prostředek dle instrukcí. Zdá se to velmi jednoduché, ale výsledky průzkumu u nás i v zahraničí ukazují pravý opak. Nejobvyklejší teplotou pro praní v pračce je 40 stupňů a 60 stupňů. Ženy perou častěji na nižší teploty než muži. I zmíněné evropské státy nastavují teplotu nejčastěji na 40 stupňů. Výjimkou jsou Švédové, kteří kromě 40 stupňů rádi nastaví na pračce i 60 stupňů. Španělé naopak nejčastěji nastavují teploty 30 stupňů a méně.

"Přitom se přechodem z praní na 60 stupňů na pouhých 30 stupňů dá ušetřit tolik elektrické energie, kolik stojí energie na praní jedné průměrné české domácnosti za celý rok," připomíná Erlebachová.
Přístup k dávkování pracích prostředků se v jednotlivých státech liší. Téměř 40 procent české populace používá přiměřené množství pracího prostředku, bez ohledu na množství doporučené na obalu. Tím se řídí jen 28 procent z nás. O něco větší množství dává 18 procent spotřebitelů a o něco menší 10 procent lidí. Stejné údaje nad a pod dané instrukce dávkování uvádějí v průměru i další Evropané. Nejvíce jich ale (35 procent), na rozdíl od nás, postupuje převážně podle instrukcí. Svou hlavu při dávkování má 23 procent spotřebitelů, průměr zvedá především Švédsko a Nizozemí. Správné dávkování je přitom důležitý krok pro ochranu životního prostředí. Řada pracích prostředků je již koncentrovaných, tedy mají silnější a kvalitnější složení, proto stačí použít menší množství a nižší teplotu praní pro dosažení jejich vysoké výkonnosti a účinnosti.

Realita ekologicky šetrných zvyklostí v oblasti praní
Nejčastěji zmiňované ekologicky šetrné zvyklosti byly praní pouze při úplném naplnění pračky (54 procent) a praní při nižších teplotách anebo s kratšími pracími cykly (50 procent). Úsporné zvyklosti uváděli častěji ženy a starší lidé. V budoucnu plánuje svoje chování ekologicky zaměřit dalších 31 procent spotřebitelů, když budou prát pouze naplněné pračky a 27 procent lidí, kteří plánují v budoucnu začít prát při nižších teplotách anebo s kratšími pracími cykly.

Ostatní formy udržitelného chování
Velmi uvědomělý přístup k životnímu prostředí Češi objektivně projevují v otázce třídění domácího odpadu. "Dle našeho průzkumu česká populace během minulých 12 měsíců z různých způsobů šetrného chování nejčastěji třídila domácí odpad, a to u 76 procent respondentů. Potvrzuje to dlouhodobý fakt, že v Čechách třídí 2/3 obyvatelstva a s průměrným množstvím 46 kg na osobu vytříděného odpadu se řadíme mezi Evropské špičky," dodává Lidija Erlebachová.
Mezi další často zmiňované chování šetrné k životnímu prostředí patřilo pořizování úsporných žárovek (67 procent) a využívání hromadné dopravy (60 procent). Řada dalších činností uvedených v dotazníku souvisela s úsporou energie. Přechod na úsporné žárovky jako již realizované opatření uvedlo 68 procent spotřebitelů s tím, že dalších 25 procent se jich to chystá udělat v následujících 12 měsících.

Průzkum udržitelnosti společnosti Henkel ve zkratce
1 060 respondentů z České republiky
5 500 respondentů ze států západní Evropy - Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Řecko,
Španělsko, Švédsko a Velká Británie
- Aspekt šetrnosti k životnímu prostředí zohledňují Češi nejméně, v zahraničí nejvíce
- Hlavní bariérou pro koupi udržitelného zboží je pro Čechy cena a nedostatek informací
- Rozpor Čechů v deklarovaných záměrech šetřit spotřebu elektrické energie a jejich konkrétních činnostech - příklad praní na zbytečně vysoké teploty, nevhodné dávkování, atd.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů