Na Ministerstvu životního prostředí zasedla pracovní skupina k odpadovému hospodářství

4. dubna 2013
Na Ministerstvu životního prostředí zasedla pracovní skupina k odpadovému hospodářství

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo 27. března první zasedání pracovní skupiny k budoucímu směřování České republiky v odpadovém hospodářství. Hlavním tématem jednání byl termín ukončení skládkování směsného komunálního odpadu, poplatek za ukládání odpadů na skládky a jeho výše včetně rozdělení nebo integrované systémy nakládání s odpady.

"Pracovní skupina navazuje na jednání z roku 2012. Vyšli jsme tak vstříc stovkám dotčených subjektů a jejich požadavku na pokračování série jednání k aktuální problematice odpadového hospodářství," říká předseda pracovní skupiny, náměstek ministra pro sekci technické ochrany životního prostředí Tomáš Podivínský a dodává: "Výsledkem zasedání pracovní skupiny by měl být materiál, který bude do konce května postoupen do legislativního procesu."

Ministerstvo životního prostředí má především roli moderátora diskuze. Počet účastníků byl s ohledem na limitovaný časový prostor a akceschopnost skupiny omezen na 25 členů, a to na zástupce z řad státní správy (Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí) a zástupce asociací a sdružení, která reprezentují hlavní subjekty spojené s odpadovým hospodářstvím.

"Chtěl bych všem účastníkům jednání poděkovat za jejich přístup. Naším cílem je především předložit životaschopné a efektivní řešení za tento rezort," říká místopředseda pracovní skupiny, první náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Všichni účastníci jednání se shodli na potřebě zákazu skládkování směsného komunálního odpadu (který již nelze dále využít) od roku 2023 - 2025, a to v souladu s hierarchií nakládání s odpady, a dále na podpoře energetického využívání odpadu. Pracovní skupina se shodla také na tom, že v případě integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO) není potřeba stávající legislativu upravovat. Výše poplatku a jeho rozdělování, jakož i další precizace problematiky ISNO, bude tématem dalších zasedání skupiny.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů