Krátce - různé

3. dubna 2013
Krátce - různé

S ohledem na poslední rok řádného programového období Operačního programu Životní prostředí a nutnost maximalizovat alokování prostředků do realizovaných projektů, přistoupilo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k vyhlášení mimořádné výzvy na projekty v rámci Prioritní osy 6, oblasti podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur.
V souvislosti s výzvou upozorňujeme, že v roce 2013 dojde k vyhlášení další výzvy v PO6, jejíž věcné zaměření bude upřesněno v blízké budoucnosti. Doporučujeme proto všem potenciálním žadatelům o podporu průběžně sledovat stránky Operačního programu Životní prostředí.

Dokumenty k XLVI. výzvě


V roce 2011 objevila americká energetická společnost Noble ve východní části Středozemního moře zásoby zemního plynu v objemu přibližně 200 miliard krychlových metrů - hodnota tohoto naleziště známého jako plynové pole Aphrodite byla odhadnuta na přibližně 80 miliard eur. Ložisko je již otvíráno a očekává se, že těžba začne v roce 2018. Podle expertů by zásoby mohly pokrýt energetické potřeby Kypru přibližně na sto let - a také poskytnout alternativní zdroj energie hladové Evropě. Při hledání přijatelného záchranného balíku byly budoucí příjmy z tohoto aktiva v jednom okamžiku zvažovány jako možná garance.
Americký úřad pro geologický průzkum odhadl, že takzvaná Levantská pánev, která se táhne napříč izraelským, kyperským a libanonským mořským dnem, obsahuje zhruba 3,45 bilionu krychlových metrů těžitelného zemního plynu a 1,7 miliardy barelů ropy. Vzhledem k jejich zeměpisné poloze však lze tyto neuvěřitelné zásoby otevřít, vytěžit a exportovat pouze na základě mezistátní spolupráce.


Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 3. dubna 2013 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4
6.
Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí odborných služeb při realizaci veřejné zakázky s názvem "Rámcová smlouva na poskytování odborné pomoci při kontrole veřejných zakázek u žadatelů o dotace a příjemců dotace z Operačního programu Životní prostředí a souvisejících služeb"
č.j. 281/13
Předkládá: ministr životního prostředí


Z projektu CSR Research 2012, mapujícího společenskou odpovědnost v ČR, který koncem roku realizovala agentura Ipsos vyplynulo, že při nákupu zboží a služeb je společenská odpovědnost firem důležitá pro 75 % české populace a dokonce 86 % lidí pracujících v zaměstnaneckém poměru považuje za důležité, aby jejich zaměstnavatel byl společensky odpovědný.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů