Ovzduší v Moravskoslezském kraji se postupně zlepšuje, pomáhají opatření Ministerstva životního prostředí

12. dubna 2013
Ovzduší v Moravskoslezském kraji se postupně zlepšuje, pomáhají opatření Ministerstva životního prostředí

Dobré rozptylové podmínky panovaly v topné sezóně 2012/13 na celém území České republiky celkem 48 dní. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový pro polétavý prach nebyl v těchto dnech v období od října do března překročen ani na jedné z 53 měřících stanic zařazených v současném smogovém varovném a regulačním systému.

V předchozí sezóně 2011/2012 se lidem v České republice dobře dýchalo 74 dní. Oproti loňské sezóně se tedy počet dní s dobrými rozptylovými podmínkami snížil. Na vině byl především inverzní charakter počasí, kvůli kterému se nečistoty v ovzduší hromadí. Vliv na kvalitu ovzduší mají dále velké a střední průmyslové zdroje, doprava nebo lokální topeniště.

"Situace samozřejmě není ideální, ale v loňské sezóně rozptylové podmínky zhoršovaly především meteorologické podmínky. Zlepšení kvality ovzduší je jednou z priorit Ministerstva životního prostředí. Například v pátek 12. dubna proběhne jednání pracovní skupiny k danému tématu právě v Ostravě. Opatření, ať už se jedná o kotlíkové dotace, nebo o podporu z evropských fondů, samozřejmě mají smysl, ale projeví se až s určitým odstupem," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

V sezóně 2012/2013 bylo v Ostravsko-Karvinské oblasti vyhlášeno 8 signálů upozornění, které trvaly 30 dní, což je o dvacet dnů méně, než tomu bylo v předchozí sezóně. Další oblastí bylo Třinecko, kde bylo vyhlášeno 5 signálů upozornění, které trvaly 13 dní oproti 26 dnům z topné sezóny 2011/2012. Ve Středočeské kraji pak byly v letošní zimě vyhlášeny dva signály upozornění, které trvaly 6 dní oproti 15 dnům v sezóně 2011/2012.

Ke krajům s nejlepší kvalitou ovzduší naopak dlouhodobě patří Vysočina nebo Plzeňský a Jihočeský kraj.

Množství vypouštěných emisí znečišťujících látek se v České republice v posledních pěti letech mírně snižuje. Například při porovnání emisí tuhých znečišťujících látek mezi roky 2010 a 2011 se v Moravskoslezském kraji toto množství emisí snížilo cca z 6 800 t/rok na hodnotu 6 100 t/rok, obdobně ve Středočeském kraji z 11 100 t/rok na hodnotu 10 200 t/rok. Množství emisí znečišťujících látek se tedy mírně snižuje avšak na kvalitu ovzduší má tato skutečnost pouze omezený vliv. Rozhodujícím faktorem je zejména výskyt inverzních situací, tady výskyt špatných rozptylových podmínek na území ČR, resp. v případě Moravskoslezského kraje i na území sousedních příhraničních regionů Polska.

Pro Ministerstvo životního prostředí je zlepšení kvality ovzduší dlouhodobou prioritou. Od roku 2011 zavedlo řadu opatření na zlepšení ovzduší především v Moravskoslezském kraji. Aktuálně se problematikou špatného ovzduší bude tento pátek 12. dubna v Ostravě-Porubě zabývat pracovní skupina k ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Ministerstvo životního prostředí zavádí i další opatření. V roce 2011 a 2012 byly například vyhlášeny čtyři výzvy z Operačního programu Životního prostředí za celkem 18,5 mld. korun (dvě z těchto výzev za 9,5 mld. korun byly určené přímo a pouze pro Moravskoslezský kraj).

Ministerstvo také vyjednalo zvýšenou míru veřejné podpory (až na 90 % ze způsobilých výdajů) u projektů zaměřených na ekologizaci technologických zdrojů v Moravskoslezském kraji, Česká republika je tak prvním státem Evropské unie, který umožňuje 90% míru podpory pro průmyslové podniky.

Ministerstvo životního prostředí také podporuje ozdravné pobyty dětí. V rámci 1. výzvy bylo podpořeno 28 žádostí s celkovou podporou 10 mil. Kč, 15. června 2012 byla vyhlášena 2. výzva pro příjem žádostí o podporu, na kterou bylo alokováno 12 500 000 Kč.

Další aktivitou ministerstva je tzv. kotlíková dotace. V roce 2012 byly vyhlášeny celkem 3 výzvy z programu na obnovu lokálních topenišť s celkovou alokací 100 milionů Kč z prostředků Moravskoslezského kraje a Státního fondu životního prostředí ČR. Zájem o spolupráci na tomto programu signalizují také Středočeský, Jihomoravský nebo Ústecký kraj. Samostatně pak tuto aktivitu podporují i jednotlivé obce, které se ve spolupráci s kraji chtějí do programu zapojit.

Ministerstvo životního prostředí také dlouhodobě spolupracuje s Polskem v rámci Dohody mezi vládou České a Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí z ledna 1998.

Přehled vyhlášených signálů upozornění ve vybraných oblastech (PDF, 178 kB )

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů