Valašská krajina si podrží tradiční ráz

10. května 2013
Valašská krajina si podrží tradiční ráz

Státní podnik Lesy ČR dokončil za téměř 0,75 mil. Kč v celkem 16 lokalitách krajiny Valašska, z nichž část zasahuje i do CHKO Beskydy a ptačí oblasti Horní Vsacko, speciální projekt nazvaný Zakládání a obnova krajinných prvků Valašska - Horní Vsacko. Projekt je zaměřen na obnovu místních přírodních hodnot. Ve vybraných místech se provedla řada opatření vedoucích k rekonstrukci přírodních společenstev, a to obnovou původní vegetace, druhově bohatých luk i přirozeného lesa na březích bystřin a výsadbou starých (tradičních) ovocných odrůd. Značný význam se kladl i krajinářsko-přírodním faktorům z estetického pohledu vnímání krajiny. Lokality se nacházejí na území katastrů obcí Pozděchov, Huslenky, Halenkov a Vsetín ve Zlínském kraji. Na projektu se podíleli zkušení místní lesníci, ochránci přírody i odborní krajinní projektanti.

Úpravě všech 16 typově specifických ploch předcházel detailní průzkum, na jehož základě se vysazovaly nové stromy typické pro valaškou krajinu, a to v prostorovém uspořádání alejového, řadového či skupinového typu. Na nelesních pozemcích Lesy ČR zajistily redukci expanzivních druhů dřevin a další vegetace a poté nechaly nově vysadit staré (tradiční) odrůdy ovocných dřevin.

Z ovocných dřevin šlo o následující odrůdy a druhy: jabloň Jadernička moravská, jabloň-Cronselské, jabloň Astarachán bílý, hrušeň Krvavka, hrušeň Jačmenka (syn. Majdalenka), slivoň-Durancie, jeřáb Moravský sladkoplodý a třešeň ptačí. Mezi zástupci ostatních dřevin dominuje olše lepkavá a jasan ztepilý.

Kromě Lesů ČR se na financování projektu podílela také Evropská unie a Státní fond životního prostředí v rámci OP Životní prostředí. Jako konkrétní ukázku nově upravené plochy lze uvést lokalitu Trubiska rozprostírající se kolem vodního toku a loveckého zámečku stejného jména. Ke zlepšení přirozené druhové skladby lesa tam na podmáčených místech na březích bystřin došlo výsadbou olší a jasanů.

Výsadbou nových stromů projekt nekončí. Po další období bude probíhat pravidelná údržba pozemků, ořezy a celková péče o vysazené dřeviny. Dokončením projektu se podařilo přiblížit charakter tradiční valašské krajiny obyvatelům místních vesnic a měst a současně zvýšit atraktivitu Valaška jako zajímavé turistické destinace.

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů