Pokuta 360.000 Kč za porušení zákona o odpadech

9. května 2013
Pokuta 360.000 Kč za porušení zákona o odpadech

Společnost MOTOR-SPORT KLUB VÁŽANSKÝ ŽLEB v AČR v roce 2011 a 2012 prováděla terénní úpravy v k. ú. Vážany nad Litavou. Úpravy byly povoleny Stavebním úřadem Slavkov u Brna. Povolení bylo vydáno na terénní úpravy sportoviště, konkrétně motokrosové dráhy, a tyto terénní úpravy měly být prováděny pouze zeminou.

Při kontrolách na lokalitě samé bylo našimi inspektory zjištěno, že společnost v rozporu se zákonem o odpadech využila směsné stavební a demoliční odpady a cihly v celkovém množství 2 772 tun. Dále bylo zjištěno ukládání dalších odpadů (v hromadách, nebo byly rozhrnuty), a to cihel, kusů betonových sloupků, kusů betonu, zbytků omítek a malty, kusů dřev, asfaltových ker, ale i odpadu z odlučovačů ze slévárenských provozů. Převzetím těchto výše uvedených odpadů došlo k porušení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Inspekce zároveň zjistila, že společnost porušila ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nezaslala na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů za rok 2010 a 2011. V roce 2010 přijala celkem 628 tun a v roce 2011 celkem 96 677 tun ostatního odpadu (kat.č. 17 05 04 zemina a kamení, tedy odpadu schváleného k využívání na lokalitě).

Za porušení ust. § 12 odst. 3 a ust. § 39 odst. 2 zákona o odpadech byla společnosti MOTOR-SPORT KLUB VÁŽANSKÝ ŽLEB v AČR uložena rozhodnutím pokuta ve výši 360 000,- Kč (dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech). Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání, nicméně pokuta byla odvolacím orgánem (MŽP) potvrzena. Rozhodnutí tak nabylo právní moci 14. 3. 2013.

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů