Pozvánka na seminář ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS ZÁKON č. 201/2012 Sb. V PRAXI

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., a zejména pak o změnách s dopadem na provozovatele zdrojů znečištění ovzduší. Budou probrány i prováděcí předpisy k zákonu, popř. jejich zásady a stav přijímání.

9. května 2013
Pozvánka na seminář ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS ZÁKON č. 201/2012 Sb. V PRAXI

Vážení přátelé,

už 1. září 2012 vstoupil v účinnost nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který přinesl řadu změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší. Na něj navázal prováděcí předpis - vyhláška č. 415/2012 Sb. Na některé novinky v oblasti ochrany ovzduší musí provozovatelé zdrojů reagovat již v srpnu roku 2013(nová či změněná povolení zdrojů ap.).

Včasným seznámením se s těmi změnami, které nový zákon přinesl, může podnik předejít zbytečnému plnění povinností které zanikly, a zároveň se může včas připravit na nové povinnosti a změny, které podnik čekají a musí zajistit.

Seminář je určen všem, kdo se chtějí seznámit s aktuální situací v právní regulaci ochrany ovzduší a s možnými způsoby praktického uplatnění nových povinností v činnosti všech provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.
Seminář se zaměří především na praxi a pokusí se podat komplexní informace k podstatě problematiky povinností v ochraně ovzduší, zejména pak informace, návody a postupy jak v běžné praxi postupovat. Prostor bude věnován i návaznostem na předchozí právní povinnosti provozovatelů zdrojů znečištění ovzduší.

Písemné podkladové materiály týkající se probírané problematiky obdrží účastníci při prezenci.
lektor semináře:
Ing. Josef Marek, ředitel Pražského ekologického centra, environmentální poradce

PROGRAM SEMINÁŘE

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ A PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS
ZÁKON č. 201/2012 Sb. V PRAXI

28. května 2013 - úterý - Praha 6, Lužná 2a

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.15 Přednášky - požadavky zákona a prováděcích předpisů k ochraně ovzduší
12.30 - 14.00 Přednášky - praktická aplikace nových právních požadavků v ochraně ovzduší, dotazy účastníků, diskuse, závěr.

Obsah semináře:
o struktura a požadavky zákona 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší;
o prováděcí předpisy k zákonu - vyhláška 415/2012 Sb., její požadavky;
o změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování;
o povinnosti v oblasti měření emisí;
o poplatky za znečišťování ovzduší;
o průběžná a souhrnná evidence;
o prolongace a změny stávajících platných povolení k provozu zdrojů znečišťování;
o kontroly a další povinnosti vyplývající ze zákona.

Účastníci semináře získají informace o základních povinnostech vyplývajících ze zákona č. 201/2012 Sb., a zejména pak o změnách s dopadem na provozovatele zdrojů znečištění ovzduší. Budou probrány i prováděcí předpisy k zákonu, popř. jejich zásady a stav přijímání.

Na semináři bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 nejpozději 24. května 2013.

Cena semináře:
Vložné za 1 osobu: ................... 2.250,- Kč. Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvají ve směru Divoká Šárka do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil: 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů