Nová odpadová legislativa je prioritou Ministerstva životního prostředí

15. května 2013
Nová odpadová legislativa je prioritou Ministerstva životního prostředí

Práce na nové legislativě v oblasti odpadového hospodářství pokračují. Poplatky za ukládání odpadů na skládku by podle představ Ministerstva životního prostředí neměly přesáhnout 1 000 korun. Skládkování by se pak mělo zakázat do deseti let od účinnosti zákona.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa ustavil pracovní skupinu k odpadové legislativě. Její členové mají za cíl přijít do konce června s odpověďmi na pět základních otázek. Jednou
z nich je výše poplatků za ukládání odpadů na skládku.

"Pracovní skupině jsem dal pět otázek. Dvě z nich jsou, zda je Česká republika technicky připravena na zákaz skládkování do deseti let a jaká by podle ní měla být maximální výše poplatku za ukládání odpadu na skládku. Moje představa je maximálně 1 000 korun v relevantním čase," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Ministerstvo životního prostředí připravuje věcný záměr zákona o odpadech, který by měl být hotový do konce letošního roku. Součástí zákona by měl být zákaz skládkování po deseti letech od účinnosti normy. Preferovaným způsobem nakládání s odpady bude jeho opětovné použití, recyklace a energetické využití.

Věcný záměr zákona by měl být hotový do konce letošního roku. Přípravné práce nebyly nikdy přerušeny, v plánu legislativních a nelegislativních prací vlády příprava věcného záměru zákona figuruje.

K dalším okruhům, které ministr Chalupa zadal pracovní skupině, patří rozdělení vybraného poplatku za skládkování odpadu mezi MŽP (SFŽP)/kraj/obec, způsob rozdělení poplatku
a poměr rozdělení financí a případné legislativní úpravy v podobě ukotvení integrovaných systémů nakládání s odpadem (ISNO) v zákoně o odpadech.

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů