Do Jihlavy se vrátila tramvaj

Nedávno se do Jihlavy vrátila více než stoletá tramvaj, která zde bývala prvním vozem, jenž jezdil na původní tramvajové dráze z města k hlavnímu vlakovému nádraží. Vůz se vrátil po téměř pětašedesáti letech a byl zatím uložen do střeženého městského objektu. Tam bude čekat na svoji renovaci.
23. května 2013
Do Jihlavy se vrátila tramvaj
.

V původní staré, tehdy ještě německé Jihlavě, se první úvahy o výstavbě tramvajové trati objevily již roku 1904. Jihlavské nádraží bylo od centra značně vzdáleno a v té době byla městská doprava nedostačující. Lidé se přepravovali ve fiakrech, později v omnibusech, které však pojaly šest až patnáct osob. Omnibusy byly zřízeny hoteliéry, takže zajišťovaly pouze dopravu k jejich hotelům.

Na podzim roku 1906 bylo rozhodnuto o výstavbě tramvajové trati s nízkým rozchodem 1000 mm. Slavnostní otevření tratě se konalo 26. srpna 1909. Jednokolejná trať se třemi výhybnami vedla z dnešního Masarykova náměstí, pokračovala Komenského ulicí, Havlíčkovou a přes secesní most U Jánů k vlakovému nádraží. Její délka byla přibližně 2,7 km. Po Českém Těšíně a Mariánských Lázních tak šlo o třetí nejmenší provoz na území Čech.

Vozový park

V roce 1909 byly do Jihlavy dodány celkem tři motorové (č. 1-3) a tři vlečné vozy, osobní č. 1a a 1b a nákladní č. 1c (původně č. 1b). Vyrobila je vagónka ve Štýrském Hradci, elektrickou výzbroj pro motorové vozy dodala společnost AEG. V roce 1912 byl zakoupen motorový vůz č. 4 od stejného výrobce, avšak s elektrickou výzbrojí Siemens-Schuckert. Roku 1934 byl vozový park rozšířen modernějším motorovým vozem č. 5, který byl vyroben Moravskoslezskou vagónkou ve Studénce a který disponoval elektrickou výzbrojí Škoda.

Za druhé světové války byl tramvajový provoz trvale přetěžován, současně se zastavila údržba i opravy vozidel a tratě. Během války jihlavské tramvaje nesloužily nikdy jako obranné barikády tak, jako v jiných městech. V květnových dnech 1945 byl na krátký čas provoz tramvají přerušen, což bylo způsobeno důsledkem pohybů sovětských tankových transportů.

Přetížení a vysoké opotřebení během válečných let předznamenaly zrušení tramvajové dopravy v Jihlavě. Po celou dobu svého trvání zůstávala jihlavská tramvajová trať beze změn až do zrušení koncem čtyřicátých let. Záhy tramvaje nahradily trolejbusy. Jihlava tím získala prvenství mezi ostatními městy - jako první zrušila po válce tramvajový provoz kvůli jeho značnému optřebení.


Návrat domů

Historicky první vůz stál od podzimu 2012 v krnovském depu.
"Na přelomu roku probíhalo výběrové řízení na renovaci, ale nikdo se do něj nepřihlásil. Než se rozhodneme pro další kroky, chceme mít vůz v Jihlavě. Trvá náš záměr uvést první vozidlo MHD v Jihlavě do co nejlepšího stavu," uvedl k převozu "tramvajky" z Krnova do Jihlavy primátor Jaroslav Vymazal.

Příběh stroje vyrobeného ve Štýrském Hradci začal 26. srpna 1909, kdy vyjel po dráze vedoucí z jihlavského Masarykova náměstí na hlavní vlakové nádraží. Po zrušení jihlavské tramvajové tratě jezdila tramvaj od roku 1948 asi do roku 1956 v Opavě. Potom se ocitla zcela mimo dráhu. Po službě v Opavě desítky let stála, již bez svého podvozku, na soukromé zahradě ve Slavkově u Opavy, kde sloužila jako seník.

"Ač je ve špatném technickém stavu, jednoznačnou zásluhu na tom, že dodnes existuje, má její předchozí majitel. Na střeše tramvaje udržoval krytinu, skříň byla v suchu. Zabránil například i tomu, aby překupníci z vozu vybrali dobové smaltované tabulky s pokyny pro cestující a řidiče," ocenil tajemník Magistrátu města Jihlavy Lubomír Dohnal.

Myšlenka navrátit a opravit první vozidlo jihlavské MHD trvá nejméně od devadesátých let. Zájem o vůz projevily i mimojihlavské spolky historických vozidel.

Impulsem pro aktivity vedoucí k návratu tramvaje číslo 1 do Jihlavy byla loni dokončená renovace secesního mostu U Jánů. Most byl právě v roce 1908 vystavěn kvůli dráze pro tramvaje. Tehdy nový most nebývale moderní konstrukce nahradil původní, nepříliš starý, ale nevyhovující dřevěný most s nízkou nosností.

V současnosti je do renovovaného mostu vsazeno několik desítek metrů žlábkových kolejnic umístěných právě na upomínku dráhy, která vedla z Masarykova náměstí na hlavní vlakové nádraží.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů