ČIŽP: Pokuta 1 milion korun společnosti ORV Morava z Otrokovic

12. června 2013
ČIŽP: Pokuta 1 milion korun společnosti ORV Morava z Otrokovic

ČIŽP uložila pokutu za nezákonný provoz mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů, jakož i za nepovolené nakládání s nebezpečným odpadem. Jedná se o společnost - "recidivistu", která léta opakovaně porušuje zákon o odpadech.

. Společnost ORV Morava s.r.o. svým jednáním porušila povinnost stanovenou v § 18 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech tím, že nepředložila požadované doklady o předání 991,1 tun nebezpečného odpadu (katalogové číslo 17 05 03 = zemina a kamení obsahující nebezpečné látky) společnosti ECOWASTE s.r.o. Společnost porušila zákon také tím, že opakovaně inspekci nepředložila Průběžnou evidenci odpadů za r. 2012, vedenou za provozovaná mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů.

. Firma dále nesplnila svou povinnost, stanovenou v § 39 odst. 2 zákona o odpadech tím, že nezaslala na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností Hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s odpady za r. 2011, ačkoliv v tomto roce převzala do provozovaných mobilních zařízení ostatní odpady v celkovém množství 8 394,3 tun, a nebezpečné odpady dokonce v celkovém množství 12 798,1 tun.

. Společnost se dopustila nezákonného jednání dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech tím, že po odebrání souhlasu k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu na území Jihomoravského kraje tato zařízení nadále provozovala, a v období 18. 7. 2012 - 31. 7. 2012 převzala na území Jihomoravského kraje nebezpečné odpady v celkovém množství 194,329 tun.

Inspekce respektovala absorpční zásadu a uložila pokutu 1 000 000,- Kč za nejpřísněji postižitelný správní delikt, a to podle § 66 odst. 3 písm. e) zákona o odpadech. Proti rozhodnutí o uložení pokuty z 24. 4. 2013 se společnost neodvolala. Pokuta tak nabyla právní moci 15. 5. 2013.

Jen pro doplnění - společnosti ORV Morava s.r.o. byly již v minulosti uloženy 4 pokuty za porušení zákona o odpadech, a to:

1) 800 000,- Kč, pravomocná 25. 8. 2009

2) 50 000,- Kč, pravomocná 5. 11. 2009

3) 600 000,- Kč, pravomocná 31. 8. 2011

4) 800 000,- Kč, pravomocná 8. 11. 2012

Simona Cigánková, tisková mluvčí ČIŽP

Praha, 4. červen 2013

ZDROJ: ČIŽP

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů