Co Češi vědí, myslí si a dělají se starými bateriemi?

9. červenece 2013
Co Češi vědí, myslí si a dělají se starými bateriemi?

V roce 2012 se kolektivnímu systému Ecobat podařilo navýšit množství sebraných baterií o 20 % v porovnání s předchozím rokem. 921 tun odevzdaných baterií představuje téměř 16 milionů kusů, které neskončí v popelnicích.

Na druhé straně jsou někteří lidé překvapeni, že se třídí vybité baterie! Pro získání objektivních informací o postojích, znalostech a návycích české veřejnosti jsme si zadali u agentury Markent průzkum o způsobech nakládání s použitými bateriemi v domácnostech ČR.

Téměř všichni občané (94 %) si myslí, že baterie obsahují nebezpečné a jedovaté látky. Přibližně dvě třetiny obyvatel by přivítaly informace o tom, jaká jsou rizika spojená s jejich používáním. Tři čtvrtiny občanů se dokonce obávají, že z baterií se v domácnostech mohou uvolňovat škodlivé látky.

Zajímavé je, že veřejnost není dostatečně seznámena s tím, že výrobci v posledních dvou dekádách významným způsobem snížili nebo eliminovali obsah těžkých kovů (rtuť, kadmium) v přenosných bateriích.

Občané uvádí, že v průměru ročně nakoupí 18,7 ks baterií a odhadují, že v domácnosti mají průměrně 12,7 baterie. Při podrobnějším průzkumu jsme zjistili, že toto číslo je mnohonásobně vyšší. I ze zahraničních průzkumů vyplývá, že spotřebitelé si jen velmi málo uvědomují, jaké množství baterií ve skutečnosti používají.

Přibližně polovina občanů uvádí, že v loňském roce odevzdala nějaké baterie ke zpětnému odběru. K vyhazování do popelnice se přiznala asi pětina obyvatel, velký otazník však máme nad 20 %, kteří uvádí "nakládání jiným způsobem". Nejvíce občanů využilo speciálních boxů na sběr baterií v obchodech, daleko méně odevzdalo baterie do sběrných dvorů.

Více než tři čtvrtiny občanů souhlasí s tím, že děti by se ve škole měly naučit nakládat s odpady a že školy by měly organizovat sběr použitých baterií. Je zřejmé, že školní vzdělávací a recyklační program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého je dnes zapojeno více než 3000 škol, je v souladu s postojem veřejnosti.

Třídění baterií je bohužel vnímáno jako aktivita, kterou provádí pouze menšina české populace. Naším úkolem v oblasti komunikace je přesvědčit veřejnost, že třídit baterie je normální a moderní.


RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti Ecobat

Zdroj:Moderní obec
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů