ČGS - hydrogeologické mapování

9. červenece 2013
ČGS - hydrogeologické mapování

Cílem hydrogeologického mapování je všestranné poznání, popis a zobrazení výskytu a režimu podzemích a povrchových vod a upřesnění charakteru hydrogeologických struktur. Součástí je zhodnocení podmínek tvorby podzemních vod, infiltračních oblastí a míst akumulace v hodnoceném území. Hydrogeologická mapa obsahuje také informace o hydraulických parametrech horninového prostředí a důležité informace o chemickém složení a kvalitě podzemních vod z hlediska jejich využití pro vodárenské účely.

Hydrogeologické mapy poskytují podklady pro optimální využívání přírodních zdrojů podzemních vod a jejich ochranu. Jsou zdrojem informací pro státní správu i soukromý sektor při územním plánování, sanačních opatřeních a pro ochranu přírody obecně.

Od roku 2008 je hydrogeologické mapování součástí geologického mapování v měřítku 1 : 25 000. Pro vybrané mapové listy vznikají hydrogeologické mapy, hydrogeologická schémata a textové vysvětlivky charakterizující hydrogeologické poměry mapového listu. Současně je vyvíjena metodika sestavování hydrogeologických map a schémat a efektivního způsobu zobrazení získaných dat.

ZDROJ:ČGS

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů