V Hodoníně má vzniknout zařízení na likvidaci komunálního odpadu pyrolýzou

9. červenece 2013
V Hodoníně má vzniknout zařízení na likvidaci komunálního odpadu pyrolýzou
Karlovarská firma Light Rays chce v Hodoníně v lokalitě Pánov postavit zařízení pro likvidaci komunálního odpadu. Jedná o zpracovaní technologií pyrolýzy, při níž vznikají druhotné produkty, které se dále zpracovávají, a zbytkový odpad. Firma by chtěla stavět ještě letos, nyní čeká na vyjádření krajského úřadu. Město žádá doplnění informací.

V Česku se zatím odpad pyrolýzou nezpracovává. "Existuje zatím pouze vzorová jednotka. Dělaly se pokusy před více než pěti lety, ale byly neúspěšné," řekl Pravda. Firma plánuje zpracovat ročně více než 10 000 tun komunálního odpadu, který se zbaví inertních materiálů a bioodpadu. Nyní se takový odpad vyváží na skládku. Desetinu mají tvořit drcené pneumatiky, které jsou důležité pro rovnoměrné zhutnění komunálního odpadu.

Zařízení by vyrobilo ročně 4,1 milionu metrů krychlových plynu, který umožní vyrobit 11 800 MWh elektřiny. Ročně by se zde vyprodukovalo také 4300 GJ tepla pro vytápění blízkého areálu a bytové zástavby. Zařízení neprodukuje prakticky žádné emise, odborná studie prokázala, že jsou výrazně nižší, než stanovují limity. Při pyrolýze dochází pomocí tepla k postupnému rozkladu odpadu na pevnou, kapalnou a plynnou část.

Kdy se začne případně stavět, závisí nyní na postupu úřadů. Studie, která posuzovala vliv na evropsky významnou lokalitu Hodonínská doubrava a na ostatní lokality soustavy Natura 2000, už dopadla pro uskutečnění záměru úspěšně.

ZDROJ: ekolist.cz, kráceno

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů