CVVM: Dvě třetiny mají zájem o informace o životním prostředí

7. červenece 2013
CVVM: Dvě třetiny mají zájem o informace o životním prostředí

Zájem o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, mají více než dvě třetiny lidí, přibližně stejný podíl je přesvědčen, že potřebné informace má. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které má ČTK k dispozici. Nejrozšířenější formou šetrného chování k životnímu prostředí v domácnostech je podle dotazování třídění odpadu. Podíl lidí, kteří uvádějí, že třídí odpad, se postupně zvyšuje, nyní činí více než čtyři pětiny.

Zájem o informace, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, má 70 procent účastníků průzkumu, 17 procent uvedlo, že o ně má silný zájem. Od roku 2008 se podíl kladných a záporných odpovědí významně nezměnil. Mezi lidmi, kteří na tuto otázku odpověděli kladně, převažují vysokoškoláci a obyvatelé Prahy. Naopak menší zájem projevují mladí lidé ve věku 15 až 20 let, či lidé, kteří hodnotí životní úroveň své domácnosti jako špatnou.

Potřebné informace o šetrném chování k životnímu prostředí má podle průzkumu 66 procent dotázaných, za dobře informované se považují hlavně vysokoškolsky vzdělaní lidé, dotázaní s dobrou životní úrovní domácnosti a obyvatelé Prahy. Podíl kladných odpovědí na tuto otázku se od roku 2008 zvýšil o pět procentních bodů.

Nejrozšířenější formou šetrného chování k životnímu prostředí v domácnostech je třídění odpadu. Běžný odpad třídí 83 procent dotázaných, od roku 2002 se jejich podíl zvýšil o 26 procentních bodů. Téměř polovina lidí uvedla, že tak činí vždy. Nebezpečný odpad odděluje 79 procent dotázaných, 46 procent jej třídí vždy. Energiemi a vodou šetří 53 procent lidí, 28 procent uvedlo, že nakupuje výrobky šetrné k životnímu prostředí, 20 procent omezuje jízdu autem a 13 procent nakupuje biopotraviny.

Třídění odpadu a nakupování biopotravin je častější u žen než u mužů, vodou a energiemi šetří spíše dotázaní nad 60 let.

Průzkumu, který se uskutečnil od 6. do 13. května, se zúčastnilo 1062 lidí.

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů