Úterý, 6. prosince 2022

Zveřejnění závazných modelů finančních analýz - Provozní ztráta a Energetické modely pro prioritní osy 3 a 6

3. červenece 2013
Zveřejnění závazných modelů finančních analýz - Provozní ztráta a Energetické modely pro prioritní osy 3 a 6

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL byly dne 28. 6. 2013 zveřejněny aktualizované závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) pro prioritní osy 3 a 6 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.

Pro žadatele navíc dále zůstává v platnosti Jádrový model Zelená louka a Přírůstkový, verze 18.0, který je zveřejněn také v sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a v Elektronickém prostředí BENE-FILL.

Soubor aktualizovaných modelů Energetických verze 17.0 a Provozní ztráty verze 19.0, obsahuje vedle výpočetních modelů modelové příklady a doprovodné metodické texty (uživatelské manuály, atd.) ve kterých jsou uvedeny podrobné informace ke zpracování modelu. Použití aktualizovaných nástrojů je povinné v rámci XLIX. a L. výzvy OPŽP pro individuální projekty generující příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006.

U projektů, u nichž je předpoklad generování provozní ztráty projektu, vyplní Žadatel/Zpracovatel model Provozní ztráta. Model je uzpůsoben jak pro projekty výstavby zcela nové infrastruktury (projekt na tzv. "zelené louce"), tak i projekty řešící rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tzv. "přírůstkový" přístup).

V případě jakýchkoliv pochybností kontaktuje Žadatel/Zpracovatel odpovědné pracovníky SFŽP, nebo oddělení projektové podpory na e-mailu dotazy.fea@sfzp.cz.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů