Atypické papírové pytle

Speciální otevřené papírové pytle je možno také používat na ukládání různorodých odpadů...

7. listopadu 2013
Atypické papírové pytle

Standardní papírové pytle představují v současnosti jeden z nejrozšířenějších obalových prostředků používaných v široké sféře aplikací (především u stavebních hmot, potravin a chemikálií) s rozsáhlým odbytovým potenciálem. Vyrábějí se velkosériově na výkonných produkčních linkách obvykle z neběleného sulfátového papíru, jedno až čtyřvrstvé, v rozmanitém technickém provedením (obvykle s lepeným šestiúhelníkovým dnem a bez postranních záhybů), zpravidla potištěné a případně i s různou povrchovou úpravou.

Z tohoto základního typu pytlů (v Logistice již podrobně uvedeném) se postupně zrodily jejich různé další varianty lišící se jak technickým provedením, tak i způsoby použití, z nichž ty nejvíce odlišné od standardu uvedeme v následujícím příspěvku.

ODNOSNÉ NÁKUPNÍ PAPÍROVÉ PYTLE

Spolu s odnosnými taškami (papírovými i plastovými) opatřenými různými typy rukojetí, které byly v Logistice rovněž již uvedeny, připomínají tyto papírové nákupní pytle vzhledově spíše sáčky/tašky větších rozměrů a jsou vybaveny obdélníkovým nebo šestiúhelníkovým dnem a postranními záhyby, jsou však bez odnosných výseků nebo jiných typů rukojetí a obvykle i bez potisku. Používají je především běžní spotřebitelé k transportu různého samoobslužně zakoupeného zboží, nebaleného (např. ovoce, pečiva) nebo již adjustovaného v rozličných spotřebitelských obalech, z místa nákupu do místa spotřeby.

Jejich skutečně rozsáhlý průnik do maloobchodu, zvláště v potravinářství, nastal však teprve po druhé světové válce při masovém zavádění samoobslužných supermarketů hlavně v USA. Pro zákazníky představoval tento způsob nákupu značný komfort a pro obchodní domy větší profit, protože se současně zvýšil i neplánovaný, spontánní nákup zboží do těchto odnosných obalů, které byly často úmyslně objemově předimenzovány. Tyto odnosné nákupní pytle vyráběné s minimálními náklady a s důrazem na pevnost, hrají stále i v současnosti dominantní roli především při nákupech v supermarketech USA a tento trend zasáhl také některé státy západní Evropy.

Na trhu v ČR se však (i přes řadu pokusů různými řetězci supermarketů) tyto nákupní pytle neprosadily, protože na rozdíl od USA, kde se pro nákupy jezdí téměř výhradně auty, v českých domácnostech se toto nepohodlné odnášení nákupu v obalech bez rukojetí, pokládá za nepraktické. V ČR však (stejně jako v řadě jiných zemí) ani papírové odnosné tašky (tzn. s rukojeťmi) nenašly nikdy zvláštní oblibu (zvláště u potravin) a v současnosti zde převládá nákup do vlastních (obvykle opakovaně používaných plastových nebo textilních) tašek. Přitom nákupní papírové pytle tvořily ještě v nedávné minulosti významnou exportní položku bývalého českého výrobce SEPAP Žatec a v současnosti jejich občasnou produkci zajišťují v ČR firmy Mondi Bags nebo Litobal aj.

Nákupní papírové pytle (stejně jako odnosné tašky), obvykle jednovrstvé, vykazují nosnost asi 12 kg (za předpokladu, že nejsou vystaveny podmínkám snižujícím mechanicko-fyzikální vlastnosti použitého papíru). Do prodejen se dodávají ve složeném plochém stavu a před aplikací se snadno rozloží do funkčního tvaru, aby po splnění svého účelu umožnily opětovné prostorově úsporné složení. Použité pytle/tašky obvykle neztrácejí své původní vlastnosti, a proto je lze použít i opakovaně při nákupech nebo jako obal na tříděný i netříděný suchý odpad (viz dále) aj.

Jako základní materiál pro jejich výrobu se používá převážně přírodní (hnědý) kraft-papír s vynikajícími pevnostními charakteristikami (o plošné hmotnosti 80 až 100 g/m2), nebo bělený sulfátový papír, jednostranně nebo strojně hlazený, a výjimečně i nebělený sulfitový papír. Přísné ekologické požadavky uplatňované v posledních letech vyžadují u bělených buničin jejich zušlechtění bez použití volného chloru, tzv. ECF (Elementar Chlorine Free), případně bez aplikace jakýchkoli chlorových sloučenin, tzv. TCF (Total Chlorine Free).

Odnosné pytle/tašky musejí být rovněž recyklovatelné, tzn. rozvláknitelné běžnou papírenskou technologií a bez přídavku dalších pomocných chemických prostředků. Při lepení mohou být proto použita pouze vodou ředitelná, zdravotně a ekologicky nezávadná lepidla (např. škrobová a disperzní), respektive tiskové barvy umožňující jejich užití (v přímém styku) i pro potravinářské produkty. Také při likvidaci znehodnocených obalů skládkováním či využití kompostováním - musejí pytle zajistit plnou biologickou degradaci použitého materiálu, případně nesmějí uvolňovat škodlivé emise při jejich energetickém využitím spalováním.

Jak bylo uvedeno, po použití se papírový pytel může složit do plochého stavu a (spíše teoreticky) opakovaně jej použít k nákupu, nebo jej alespoň využít k recyklaci. Realita především v USA je však naprosto odlišná. Z podkladů EPA (Environmantal Protection Agency) vyplývá, že v r. 2005 (a od té doby se situace v této oblasti příliš nezměnila) pouze 21 % těchto jednorázových nákupních papírových pytlů (případně tašek) se recyklovalo, 14 % se spálilo (při využití energie) a zbytek (tj. 65 %) skončil ve skládkách. Přitom snadná a zejména bezproblémová materiálová recyklace by mohla snížit negativní vliv těchto použitých nákupních obalů (při jejich problematickém vytřídění v domácnostech) na (trvalém) zvyšování objemu odpadů a zároveň omezit výrobu papírů z primárních zdrojů. Také využití znehodnocených obalů spalováním (emise bez nebezpečných zplodin) nebo kompostování by představovalo značný přínos z hlediska snížení negativních dopadů na životní prostředí.

V Evropě se situace v aplikaci odnosných nákupních obalů vyvíjela poněkud odlišně. Ještě před několika lety ve většině obchodních domů byly k dispozici zdarma plastové tašky, které (i když to vypadá neuvěřitelně) mají oproti papírovým podstatně menší environmentální dopady. Progressive Bag Alliance, sdružení výrobců plastových tašek, si v rámci svých snah zabránit zákazu jednorázových plastových tašek nechala v roce 2007 vypracovat LCA studii britskou společností Boustead Consulting & Associates. Za předpokladu shodné odnosné kapacity (tzn. náklad, který lze odnést v 1000 taškách) to představovalo 52 kg papírových tašek oproti 6 kg plastových. A přitom papírové tašky spotřebují za celou životnost (od výroby po likvidaci) asi čtyřnásobek energie než plastové tašky, stejně tak téměř dvojnásobek fosilních paliv. Papírové tašky mají i 2x vyšší emise skleníkových plynů a náročnost na spotřebu vody je více než 15násobná. Nákupní pytle/tašky jak z papíru, tak z polyethylenu, které mají krátkou životnost, zatěžují životní prostředí, avšak náhrada plastu papírem zde z ekologického pohledu nemá smysl. Recyklace je sice vhodnější než ukládání na skládkách nebo spalování, nejlepší je však zabránění vzniku odpadu.

Například používání textilních a plastových nákupních tašek pro vícenásobné užití bylo v ČR i v minulosti dobrým zvykem (viz síťovky). Obvykle se zde vlastní tašky používají k opakovaným nákupům a nekupují se tedy při každé návštěvě obchodu nové. To ovšem vyvolává u výrobců jednorázových plastových tašek negativní reakci a poukazují na to, že "trvanlivé" tašky mohou být zdrojem zdravotního rizika, zatímco plastové jednorázové jsou zcela hygienicky čisté, a že pouhé umytí tašky nezaručí dokonalé odstranění patogenů. Ale to je již jiná kapitola.

Mezi konstrukčně obdobné typy je možné zařadit i varianty pytlů používaných k prodeji speciálního sypného zboží, např. krmných granulí pro psy nebo podestýlek pro kočky, dřevěného uhlí pro grilování apod. Od běžných papírových nákupních pytlů se odlišují celoplošným výrazným potiskem, alternativně i laminací plastovou fólií, a také uzávěrem v horní části šitím, lepením nebo svařováním.

A nakonec jedna rarita - návrhářka Jil Sander (SRN) navrhla pro kolekci roku 2012 luxusní papírové nákupní pytle vyrobené z laminovaného papíru a šité výraznými stehy. Módní papírový obal byl koncipován pro více než jedno použití a pod názvem Vasari se prodával za neuvěřitelných 230 eur.

PAPÍROVÉ PYTLE NA ODPAD

Speciální otevřené papírové pytle je možno také používat na ukládání různorodých odpadů a např. firma Korsnäs Packaging nabízí nejširší výběr papírových pytlů na odpad, které jsou v současné době na trhu. Pytle jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky na plnění specifickým odpadovým materiálem a pro jejich výrobu se používá papír několika druhů a různé kvality. Při aplikaci pytlů na odpad jsou důležitými předpoklady pro jejich úspěšné využití zejména trvanlivost a pevnost papíru. Uvedená firma produkuje např. (vedle prodyšných pytlů) i obaly nepropouštějící vodu a tuky.

Pytle na odpad jsou k dispozici v různých velikostech (s objemem od 8 do 350 litrů) a jejich využití je velmi různorodé. Mohou být např. použity pro sběr tříděného, organického, nebezpečného, nemocničního, domovního a zahradního odpadu, při sběru papíru atd. Firma Korsnäs Packaging nabízí nejen papírové pytle, ale také systémy pro manipulaci s nimi. Díky speciálnímu držáku se pytle na odpady efektivně a jednoduše umístí na požadované místo a pomocí vozíku se může s nimi snadno manipulovat.

PAPÍROVÉ PYTLE NA STĚHOVÁNÍ

Konstrukčně a materiálově prakticky totožné jsou také pytle určené na stěhování a vyklízení prostor (např. půd, sklepů) od různých předmětů, sypkých hmot aj. Tyto obaly zaručují čistou přepravu stěhovaných předmětů, které nepotřebují žádné zvláštní obaly a v případě likvidace vzniklého odpadu (po splnění své funkce) je jejich aplikace ekologická a nezatěžuje životní prostředí.

I tento druh otevřených papírových pytlů (uzavíraných obvykle jednoduchým úvazkem) se vyrábí zpravidla z pevného neběleného sulfátového papíru (až ze tří vrstev), a jsou proto také opakovaně použitelné i pro jiné účely.

PROTECTOR BAGS

Tento speciální fixační systém (v podobě velkých papírových pytlů) byl vyvinut firmou Mondi pro efektivní a ekonomickou ochranu různých balených i objemných produktů. Flexibilní koncepce na bázi papíru chrání zboží během transportu a skladování před poškozením, poškrabáním apod. a navíc těsně obepnutý fixační obal umožňuje redukci jeho objemu až o 67 %, čímž snižuje balicí, transportní a skladovací náklady.

Aby produkty během manipulace a transportu byly chráněny proti ušpinění, poškrábání, tření styčných ploch aj., je nutné pevné a odolné balení jednotlivých individuálních složek. A právě Protector Bags (dále jen PB) poskytují snadno ovladatelnou a efektivní alternativu dnešních běžných obalů - svojí účinnou ochranou a jednoduchou manipulací u většiny balených produktů.

Konstrukce PB spočívá v průmyslové technologii výroby pytlů, které sestávají až ze čtyř vrstev různých druhů papírů, vykazujících rozmanité funkční vlastnosti. Např. velmi hladký sulfátový papír se vyznačuje optimálně sensibilní povrchovou plochou, další vrstva ze 100% recyklingu poskytuje dobrou tlumicí vrstvu, která chrání zboží před rázy a ochraňuje hrany, dále pak vysoce kvalitní kraftový papír zajišťuje stabilitu, zvyšuje odolnost a propůjčuje dobré tiskové vlastnosti. Vzniklá konfigurace pytlů je sice pravoúhlá, ale může se během balení přizpůsobit všem konturám balených předmětů.

Pytle existují v rozmanitých rozměrech až do délky 4500 mm a šíře 1200 mm a jsou okamžitě připraveny k použití, takže nevyžadují žádné sestavování nebo skládání jako u jiných typů obalů. Optimalizace způsobu nasazování obalů na formát produktu a tuhost obalu umožňuje jeho praktické a pohodlné plnění a zpravidla pouze jedna osoba může sama zabalit i velmi dlouhé produkty. Velké a tuhé produkty jsou obvykle i těžké a mnohdy manipulovatelné pouze jednotlivě, a proto jsou PB alternativně vybaveny praktickými rukojeťmi pro odnos a manipulaci. Obaly se nakonec uzavírají pomocí lepicí pásky nebo již integrovanými nánosy lepidla a pro některé aplikace jsou PB opatřeny také uzavíracími klopami.

Díky flexibilitě materiálu PB se může definitivní velikost a formát obalu dále optimalizovat skládáním a překládáním během uzavírání tak, že vznikne co možná nejpřiléhavější obal. PB se přizpůsobí baleným předmětům, takže se mohou i úsporně stohovat a uspořádat, což představuje úsporu místa, a tím také snížení počtu obalových jednotek. Z příkladů praktického použití PB se prokázalo, že objem obalů lze zredukovat až o 2/3, čímž vznikají značné úspory logistických nákladů. Seznam zboží, které je možno balit do PB je nekonečný a obsahuje různé tuhé produkty např. leteckého a automobilového průmyslu, elektronické přístroje nebo předměty používané v domácnosti, ve volném čase atd.

Tyto robustní obaly byly vyvinuty především k flexibilnímu balení neskladného zboží a protože ložná/transportní plocha je optimálně využita, poskytují PB značný úsporný potenciál pro zboží, které se obtížně balí. PB jsou okamžitě připravené k užití - nemusejí být sestavovány ani spojovány a jsou natolik stabilní a pevné proti protržení, že mohou být snadno plněny. I přes menší objem chrání pytle/tašky zboží spolehlivě před zašpiněním, poškozením a vlivy prostředí a existují také s antikorozní ochranou.

FIXAČNÍ VAKY

Jde v podstatě o velkorozměrové pytle (obvykle 600 x 1100 až 1000 x 2200 mm, např. Cargo-Pak Medium firmy Bates Emballage), vyrobené z vícevrstvého kraft-papíru, laminovaného PE aj. a opatřené speciálním ventilem, kterým se rychle plní tlakovým vzduchem pistolí přímo v místě potřeby. Používají se sice i k fixaci různých objemných produktů balených např. v dřevěných bednách, ale jejich hlavní aplikační těžiště spočívá ve vyplňování prostor mezi naloženými paletami v kontejnerech, resp. v různých dopravních prostředcích. Tyto pneumatické vaky tak dokonale brání samovolnému pohybu zboží uloženého v přepravních jednotkách a chrání jej před poškozením absorpcí rázů. Jsou cenově značně náročné, a proto určitá kompenzace těchto nákladů je řešitelná jejich vícenásobnou vratností. Jsou konstruovány tak, aby zajistily optimální ochranu zboží v celém logistickém řetězci a často dostačuje pouze několik vaků k dokonalé fixaci nákladu, který může být uložen všemi běžnými způsoby - na paletách, v bednách, v latění, pytlích atd.

V praxi se vaky vkládají vodorovně nebo svisle do volných prostor mezi bednami či paletami, ke stěnám kontejneru, vagonu, kamionu aj. a po nahuštění pak jejich velká plocha a tlak vzduchu dokonale celý náklad rozepře a zafixuje. Pevná plastová fólie kombinovaná s několika vrstvami vodovzdorného kraft-papíru dodává vzduchovým vakům Cargo-Pak Medium dlouhou životnost a vynikající mechanické vlastnosti (odolnost vysokým tlakům, pevnost, pružnost) a použitelnost v rozmezí teplot -25 až 65 °C.

Obdobné typy fixačních vzduchových vaků dodává samozřejmě řada i dalších firem pod různým označením např. Easybag, ITW airbags aj. a dodávají se na trh v různých velikostech a provedeních, včetně plnicích pistolí různé konstrukce.


Ing. Miloslav Vítek

Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů