Zahájen druhý ročník soutěže pro podporu biodiverzity Quarry Life Award

V září 2013 byl ve 21 zúčastněných zemích zahájen druhý ročník mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěže Quarry Life Award.

20. září 2013
Zahájen druhý ročník soutěže pro podporu biodiverzity Quarry Life Award

Cílem soutěže je posílit povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor a přispět tak k ochraně a podpoře zdejší biodiverzity. Díky prvnímu ročníku soutěže vznikla řada mimořádných projektů, které rozšířily znalosti zúčastněných výzkumníku a jejichž výsledky využila skupina HeidelbergCement při své další činnosti.

lifeTěžbou v lomech a pískovnách vznikají málo užívaná a otevřená stanoviště, obsazovaná postupně běžnými i vzácnými druhy rostlin a živočichů. Pro některé z nich představují tyto plochy jedno z posledních vhodných útočišť v dnešní krajině. Skupina HeidelbergCement, přední výrobce stavebních materiálů na světě, si jako jeden ze svých cílů vytyčila pečovat o uchování a další rozvoj této jedinečné biodiverzity, která vzniká v jejích provozovnách. Jako prostředek zvolila formu pořádání mezinárodní soutěže Quarry Life Award. V České republice jsou pořadateli soutěže společnosti Českomoravský cement a Českomoravský štěrk. Pro letošní ročník byly do soutěže vybrány jejich následující provozovny: Branžovy, CEP I, Mokrá-Břidla, Tasovice a Tovačov.

Soutěže se mohou účastnit studenti, výzkumní a vědečtí pracovníci samostatně nebo v týmu. Úkolem soutěžících je předložit projekt, který přispěje k ochraně a podpoře biodiverzity lomů a pískoven a povede k posílení povědomí o biologické hodnotě těžebních prostor. V první fázi soutěže mohou soutěžící až do 1. března 2014 podávat návrhy projektů do jedné z následujících kategorií: Zvýšení obecného povědomí, Posílení biodiverzity, Inovace a biodiverzita, Biodiverzita a vzdělávání, Studentský projekt.

lifeZ přihlášek vybere odborná porota v každé zemi pět nejzajímavějších projektů. Jejich autorům bude v období od března do září umožněn přístup do vybraného lomu či pískovny a obdrží také finanční příspěvek k částečnému pokrytí projektových nákladů. Závěrečné zprávy projektů budou následně posouzeny porotami na národní i mezinárodní úrovni. V každé zemi ocení porota tři vítěze, kteří obdrží finanční odměnu ve výši 5 000 euro, 3 000 euro a 1 500 euro. Mezinárodní porota vybere v prosinci 2014 šest celosvětových vítězů. Finanční odměnou 10 000 euro bude oceněn nejlepší projekt v každé z pětikategorií a celkový vítěz soutěže získá odměnu ve výši 30 000 euro.

Veškeré informace o soutěži naleznete na internetové stránce www.quarrylifeaward.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů