Přes 80 milionů inovativních nápadů je volně k využití. Češi mnohdy nevědí, kde je hledat

"Teď, teď tu byl!" Vyvarujte se cimrmanovského neúspěchu a čerpejte technické informace a inspiraci z dnes volně a snadno dostupných zdrojů...

25. září 2013
Přes 80 milionů inovativních nápadů je volně k využití. Češi mnohdy nevědí, kde je hledat

Češi nedostatečně využívají volně dostupné databáze patentů, která obsahuje přes 80 milionů legálně a zdarma využitelných nápadů. Jak ušetřit čas i peníze a nevymýšlet vymyšlené radí Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) v rámci kampaně Patentuj! (www.patentuj.cz)

"Není snad chytré inspirovat se hotovými řešeními konkurence, z nichž většina je na území České republiky volně k využití?" ptá se Josef Kratochvíl, předseda ÚPV. "Jediná správná strategie je začít výzkum či vývoj tam, kde konkurent či kolega skončil, kam došel na špičkové úrovni lidského poznání,"dodává Kratochvíl.

Velkou většinu ze zveřejněných technických řešení lze na území většiny států světa bezplatně využít a učinit odrazovým můstkem pro vlastní vývoj a vlastní špičková technická řešení, která si až teprve následně může člověk zkusit patentovat pro sebe. "Mnoho lidí netuší, že existuje patentová databáze, která je k dispozici zadarmo. I zaučený laik ji může použít k vyhledání špičkových řešení, na kterých pak založí vlastní snažení a tím snáze dosáhne na absolutní světovou špičku s potenciálem získání patentové ochrany a tržního úspěchu", informujeJosef Kratochvíl.

Pro inspiraci je nejsnadněji a zdarma dostupná celosvětová databáze ESPACENET (www.espacenet.com), provozovaná Evropským patentovým úřadem. Ta nabízí detailně propracovaná technická řešení, často včetně výkresové dokumentace. K dnešnímu dni jich je přes 80 milionů.

Úřad zdůrazňuje, že právě a jedině ve zveřejněných patentových přihláškách a zveřejněných patentech lze nejsnáze a nejúplněji zjistit světový stav techniky. Jen s jeho dobrou znalostí je možné se vyvarovat plýtvání časem a prostředky na výzkum, vývoj a inovace.

Inspirovat se samozřejmě mohou i firmy, které nemohou nebo nechtějí investovat do vlastního výzkumu a vývoje. Databáze může pomoci odhalit též mezery na trhu či implementovat inovativní řešení do stávajícího byznys plánu.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je ústředním orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentového úřadu založeného v roce 1919. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Rovněž získává, zpracovává a zpřístupňuje fond světové patentové literatury.

www.upv.cz

www.patentuj.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů