V Moravskoslezském kraji se loni k recyklaci odevzdalo rekordních 36,4 tun použitých přenosných baterií a akumulátorů. Nečinnost firem ale kraj stáhla na dno celorepublikového žebříčku.

4. října 2013
V Moravskoslezském kraji se loni k recyklaci odevzdalo rekordních 36,4 tun použitých přenosných baterií a akumulátorů. Nečinnost firem ale kraj stáhla na dno celorepublikového žebříčku.

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2012 podle dat společnosti ECOBAT odevzdáno k recyklaci rekordních 36 390 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů, což představuje meziroční nárůst o 27 %.V přepočtu na počet obyvatel je to 0,029 kg odevzdaných baterií a akumulátorů na osobu, což řadí kraj v celorepublikovém srovnání až na poslední místo.Na vině je nízké zapojení firem.

"Češi jsou přeborníky v třídění papíru, skla a plastů. Ve zpětném odběru použitých baterií však zaostáváme. Proto je každý pokrok v této oblasti velmi důležitý," říká Petr Kratochvíl, jednatel společnost ECOBAT,a dodává: "Celkem bylo loni v České republice k recyklaci odevzdáno celkem 920 679 kilogramů použitých baterií a akumulátorů, což je o téměř čtvrtinu více než v roce předcházejícím."

Použité baterie lze odevzdat na řadě míst

V Moravskoslezském kraji je celkem1613 sběrných míst, jedno sběrné místo tak připadá na 759 obyvatel. Všechny prodejny, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, jsou povinny baterie bezplatně přijmout, a to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství. Kromě toho lze baterie odevzdávat ve sběrných dvorech a mobilních sběrnách nebezpečných odpadů. Společnost ECOBAT organizuje sběr baterii i na školách, úřadech a ve firmách.

Nízké zapojení firem a významná pomoc měst

Z celkového objemu baterií a akumulátorů odevzdaných v Moravskoslezskémkraji jich pouhých 11 procent odevzdaly firmy, zbývajících 89 procent pak veřejnost na veřejných, k tomu určených místech. "Procento zapojení firem je nejnižší z celé republiky! Světlou výjimkou jsou však například Třinecké železárny,"upozorňuje Petr Kratochvíl. "Naopak to, že se do zpětného odběru stále více zapojuje veřejnost, je velmi významné. V jejím vzdělávání nám hodně pomáhají školy v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět a v poslední době stále častěji zástupci měst a obcí. Úzce spolupracujeme s obcemi v Moravskoslezském kraji a věříme, že do budoucna se jejich počty budou dále zvyšovat."Mezi obce, které se aktivně zapojují,tj. podporují a propagují recyklaci baterií a akumulátorů ve spolupráci s ECOBATEM, patří například Kopřivnice či Ostrava. Zapojení měst je různé od propagace recyklace v radničních médiíchaž k distribuci krabiček Ecocheese do domácností.

"Naše město zajišťuje ve spolupráci se společností ECOBAT zpětný odběr použitých přenosných baterií již od roku 2004," říká starosta Kopřivnice Josef Jalůvka. "Lidé mají možnost odevzdat baterie na 27 místech včetně všech mateřských i základních škol, v Dětském centru, Kulturním domě a samozřejmě v budově Městského úřadu," dodává s tím, že baterie bez ohledu na jejich značku nebo typ je možné nosit také do všech prodejen, kde se baterie prodávají.

Výchova k recyklaci už od školních lavic

Do zpětného sběru baterií se vkraji aktivně zapojují mateřské, základní a střední školy v rámci projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět. Na konci roku 2012 jich v kraji bylo celkem 344. Nejlepších výsledků ve sběru baterií stejně jako v plnění úkolů zadávaných v rámci vzdělávacího programu Recyklohraní dosáhly loni mezi školami ZŠ (Školní) z Bruntálu, ZŠ Karviná-Ráj U Lesa a ZŠ Rychvald.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů