Srbsko: Investiční možnosti

Srbsko: Investiční možnosti

Jednou z nejzajímavějších oblastí pro české firmy v Srbsku zůstává energetika. V sektoru plynárenství a zpracování ropy jsou karty již v podstatě rozdány a to při dominanci ruského kapitálu. To otevírá prostor pro modernizace tohoto sektoru, zejména získáním tolik potřených financí na modernizaci a výstavbu. Jak ukazuje příklad modernizace rafinérie v Pančevu, prostor pro české firmy pro účast na projektech jako dodavatelů a subdodavatelů je značný.


V oblasti elekroenergetiky a hornictví je možno, mimo jiné, navázat na zahraniční rozvojovou pomoc v minulých letech masivně poskytovanou ze strany ČR. Významný prostor se otevírá v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a to využívání biomasy, malých vodních elektráren a v menším rozsahu ve fotovoltaice.

Srbský potenciál v zemědělství je značný. Vzhledem k nutnosti zvyšovat konkurenceschopnost potravinářského komplexu je Srbsko nuceno investovat do navazujících zpracovatelských kapacit, což představuje příležitost pro dodavatele výrobních a plnících linek, chladící zařízení, třídiček apod. či investory do zpracovatelského průmyslu zemědělských výrobků.


Investice do výstavby nových ubytovacích kapacit se jeví jako velice perspektivní. Problémy však mohou nastat s často nevyjasněnými majetkovými poměry k půdě či stávajícím objektům.


Srbsko bude nuceno investovat značné prostředky do oblasti ochrany životního prostředí. Pro české výrobce je zde prostor především v oblasti zakládání skládek komunálního odpadu, čističek odpadních vod a nakládání s pevnými odpady. Jako vhodné strategické rozhodnutí se proto může jevit navazování kooperačních vztahů s možnými místními dodavateli částí těchto celků, se kterými by naše firmy poté vystupovaly společně. Důležitá možnost spolupráce je také v oblasti odsiřování elektráren a využívání elektrárenského popílku pro výstavbu silničních komunikací.


V Srbsku již byly zahájeny masivní investice do silniční infrastruktury, v současné době do dálnic. Jelikož tyto projekty jsou většinou financovány ze zahraničních zdrojů, je otázkou zda bude mít Srbsko dost svých financí také na potřebnou opravu silnic II. a III. třídy. Před zahájením je také modernizace nejvýznamnějších železničních koridorů. Výraznější posun zdržuje neexistující nebo zastaralá projektová dokumentace (z 80. let), která pochopitelně již neodpovídá požadavkům na panevropské tratě 21. století. Dále se očekávají opravy lokomotiv a tramvají i opravy železničních svršků a přejezdů. Zde je pro české investory výrazná možnost uplatnění. Klasická je také příležitost pro české výrobce v oblasti strojírenství při rekonstrukci a náhradě strojů dodávaných do Jugoslávie v dřívějších dobách.


Potenciál je také v rozvoji služeb ve všech jejich formách, včetně očekávaného prudkého rozvoje v oblasti peněžních a pojišťovacích služeb, rozvoji prodejní sítě a dalších služeb.

ZDROJ: businessinfo.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů