Středa, 31. května 2023

LIII. (podoblast podpory 1.1.1), LIV. (prioritní osa 7) a LV. (podoblast podpory 2.2a) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LIII., LIV. a LV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

LIII. (podoblast podpory 1.1.1), LIV. (prioritní osa 7) a LV. (podoblast podpory 2.2a) výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIII. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.1.1

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října do 29. října 2013. lokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,5 mld. Kč.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen před 29. říjnem 2013, pokud bude dosaženo u písemně došlých žádostí objemu požadované dotace z prostředků EU ve výši 2 mld. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP, zároveň je nutné zohlednit definici žadatele dle aktuální verze Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

V rámci LIII. výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. 1. 2007.

V textu výzvy jsou vyjmenovány povinné přílohy žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, které budou akceptovány s datem vydání po 1. 1. 2012.

Je třeba, aby příjemce podpory v žádosti doložil, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP.

LIII. výzva, podoblast podpory 1.1.1
- text výzvy
- hodnoticí kritéria

LIV. výzva - prioritní osa 7

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října 2013 do 7. ledna 2014. Výzva je vypsána bez alokace na zbývající disponibilní prostředky prioritní osy 7.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 30 mil. Kč.

Osobní náklady nejsou způsobilé - využití křížového financování není povoleno.

V rámci LIV. Výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. 1. 2007.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k následnému plánu činnosti - povinné příloze žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LIV. výzva, PO 7
- text výzvy
- hodnoticí kritéria
- Dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu

LV. výzva - prioritní osa 2, podoblast podpory 2.2a

Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. října 2013 do 8. listopadu 2013. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

V textu výzvy jsou uvedeny informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

LV. výzva, podoblast podpory 2.2a
- text výzvy
- hodnoticí kritéria
- příloha č. 1 k hodnoticím kritériím - Přehled stavebních úřadů

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů