TOP Odpovědná firma - 10 let inspirace

24. října 2013
TOP Odpovědná firma - 10 let inspirace

Již několik let můžeme pozorovat rostoucí zájem firem o témata společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání a jejich zapojování do byznys strategií a projektů. Firmy věří, že tento přístup je cestou k jejich trvalému ekonomickému růstu.

"Odpovědné a udržitelné podnikání je strategický způsob řízení firmy. Na rozdíl od společností, které se soustřeďují na krátkodobý zisk, odpovědné firmy investují čas a zdroje do rozvoje obecně prospěšných projektů. TOP Odpovědná firma je nejenom ocenění za jejich práci a jejich přínos, ale zároveň je inspirací i pro ostatní, jak přispět k zlepšení života nás všech a kultivovat podnikatelské prostředí v České republice," shrnuje význam ceny TOP Odpovědná firma Vesselin Barliev z Plzeňského Prazdroje, dlouhodobého partnera ceny. Tento pozitivní posun v řízení firem úzce souvisí i s rostoucím významem soutěže TOP Odpovědná firma. Letos cena vyzdvihuje odpovědné firmy již podesáté. Cílem této etablované a prestižní ceny, kterou uděluje platforma Byznys pro společnost, je zviditelnit a ocenit výsledky firem v klíčových oblastech udržitelného podnikání.

Každým rokem stojí o ocenění v soutěži TOP Odpovědná firma stále větší množství velkých i malých společností podnikajících v České republice. V letošním roce se přihlásilo téměř 80 firem s více než 130 strategiemi a projekty. Firmy mají stále větší zájem své odpovědné byznys strategie a projekty představovat a my jsme rádi, že je za šíření odpovědného podnikání můžeme odměňovat. Velký důraz klademe na kredibilitu a nezávislost ceny. Díky podpoře firemních partnerů je účast v soutěži bezplatná, a tudíž otevřená všem firmám bez ohledu na velikost nebo obor podnikání.

Při posuzování projektů rozhoduje kvalita strategie, inovativnost projektů a systematický přístup, nikoli velikost firmy nebo její finanční podpory či investice.

Komisi letos tvořilo více než 50 nezávislých odborníků z komerčního i neziskového sektoru, státní správy a experti v oboru CSR.

V letošním ročníku soutěže komise hodnotila strategie a projekty přihlášené celkem do 12 soutěžních kategorií, které pokrývají všechny klíčové oblasti udržitelného podnikání - workplace, marketplace, životní prostředí, komunitu a firemní dobrovolnictví.

Každým rokem vnímáme zvyšování kvality CSR projektů a větší komplexnost firemních strategií. Většina firem již ví, že udržitelné podnikání se nerovná filantropii, ale že jde o celkový přístup firmy k zaměstnancům, šetrnost vůči životnímu prostředí, férové dodavatelsko-odběratelské vztahy a v neposlední řadě o provázanost s komunitou a podporu regionu, ve kterém firmy podnikají.

Soutěž TOP Odpovědná firma by podle nás měla reagovat na aktuální témata v oblasti odpovědného podnikání. Proto jsme například v loňském roce otevřeli kategorii Firma vstřícná seniorům. Letos mohly firmy hlásit projekty, které systematicky zlepšují kvalitu a dostupnost vzdělávání v České republice, a to do nové kategorie Firma a škola.

Novinkou letošního roku je zapojení veřejnosti. Ve strategických kategoriích TOP Odpovědná velká firma a TOP Odpovědná malá firma jsme nově zavedli Cenu veřejnosti. Čtenáři elektronického deníku IHNED.cz mohli hlasovat o nejlepších odpovědných strategiích firem on-line.

Těší nás, že si soutěž svým nastavením vydobyla prestižní postavení a koná se pod záštitou významných orgánů veřejné správy: Senátu, Úřadu vlády, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž se stala významnou platformou pro sdílení dobré praxe a inspirací pro společensky odpovědné firmy v České republice. Více informací naleznete na www.topodpovednafirma.cz.

AUTOR: Táňa Chudáčková
Autorka je manažerka platformy Byznys pro společnost

Táňa Chudáčková
Dlouhodobě se věnuje programům společensky prospěšného charakteru. Rozvíjela například firemní programy v oblasti odpovědného podnikání, zejména efektivní zapojování firemních zaměstnanců do veřejně prospěšných aktivit včetně mezinárodních programů a soutěží. Za Českou republiku řídila European CSR Awards. V platformě Byznys pro společnost se v současné době zabývá strategickým rozvojem udržitelného a odpovědného podnikání v ČR a obsahově řídí soutěž TOP Odpovědná firma.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů