Partnerství A-CSR s Národní sítí Zdravých měst České republiky

30. října 2013
Partnerství A-CSR s Národní sítí Zdravých měst České republiky

Máme radost, že jsme zahájili spolupráci na rozvoji společenské odpovědnosti veřejné správy s Národní sítí Zdravých měst České republiky (NSZM).

V roce 1998 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo na 1 300 Zdravých měst, obcí a regionů ve 30ti evropských zemích.

Národní síť Zdravých měst České republiky zastřešuje desítky měst, menších obcí, ale také kraje, mikroregiony a místní akční skupiny. Pracuje tak na podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách našich měst, obcí a regionů.

Členové NSZM uplatňují principy místní Agendy 21. Ta je mezinárodním programem zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni. Cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.

"Zdravé město, obec, mikroregion, kraj" je prestižní označení pro municipalitu, která je aktivně zapojena do mezinárodního Projektu Zdravé město (obec, region) pod patronací OSN-WHO. Ačkoliv má organizační zázemí úřadu, není pouhou "úřední aktivitou". Je zejména projektem komunitním - otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, aktivně se ptají svých obyvatel na jejich názory.

Více informací o Zdravých městech naleznete zde.

Zdroj: www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů