Průzkum: Češi o jedech v bateriíchvědí. Jejich recyklaceje však příliš nezajímá

25. října 2013
Průzkum: Češi o jedech v bateriíchvědí. Jejich recyklaceje však příliš nezajímá

Pouze třetina Čechů se zajímá o zpětný odběr použitých baterií, přestože 91 procent z nich si uvědomuje, že baterie obsahují látky nebezpečné pro přírodu i lidské zdraví. Vyplývá to z průzkumu, který pro neziskovou společnost ECOBAT vypracovala agentura pro výzkum trhu Markent.

Podle údajů společnosti EKO-KOM vytřídil loni každý obyvatel ČR průměrně 39,1 kg odpadů (papír, sklo, plasty a nápojové kartony). V případě vysloužilých baterií a akumulátorů však mají Češi ještě rezervy, ačkoliv situace se každoročně zlepšuje. V loňském roce se prostřednictvím kolektivního systému ECOBAT zpětně vybralo 921 tun vybitých baterií. Celkovémnožství vybraných baterií v ČR loni přesáhlo těsně hranici 1000 tun. K nárůstu pomáhá mj. povinnost výrobců baterií zajistit bezplatný odběr alespoň 25 procent baterií dodaných na trh. I když sev loňském roce objem zpětného odběruv ČR zvýšil v porovnání s předchozím rokemo 20 procent, významná část obyvatel stále vyhazuje použité baterie do koše.

baterie


Důvodem nezájmu je především nízká informovanost o možnostech zpětného odběru baterií

Podle výsledků zmíněného průzkumu se o zpětný odběr použitých baterií zajímá velmi nebo trochu pouhých 35 procent dotázaných. Čtvrtinu respondentů dokonce toto téma nezajímá vůbec. Přesto více než dvě třetiny oslovených (68 procent) nesouhlasily s tvrzením, že je pro ně obtížné udělat něco pro životní prostředí. Podle Petra Kratochvíla z neziskové společnosti ECOBAT, která v ČR zajišťuje systém zpětného odběru použitých baterií, je důvodem nízká informovanost na lokální úrovni: "Každoročně narůstá počet obcí, které s námi v této oblasti spolupracují a které umístily speciální sběrné kontejnery na veřejně přístupných místech," vysvětluje. "Aktivní v osvětě jsou i školská zařízení, je stále mnoho především menších obcí, které se primárně zaměřují na propagacirecyklace pouze v případě papíru, skla a plastů," dodává. Právě respondenti žijící v obcích do 20 000 obyvatel odpovídali v průzkumu nejčastěji, že je zpětný odběr baterií nezajímá.

odběr

Použité baterie lze odevzdat téměř všude

Lépe však vyznívají další čísla ze zmíněného průzkumu. Pouhé jedno procento dotázaných rozhodně nesouhlasilo s tím, že baterie obsahují nebezpečné látky. Navíc 62 procent respondentů si nemyslí, že by zpětný odběr baterií byl jen dalším z rádoby ekologických požadavků kladených na občany. A jen dvě pětiny lidí (39 %)se domnívají, že nemají pro zpětný odběr použitých baterií vhodné podmínky."Z těchto čísel máme radost," doplňuje Kratochvíl. "Všechny prodejny, které mají přenosné baterie ve svém stálém sortimentu, jsou povinny staré baterie bezplatně přijmout. A to bez ohledu na jejich značku, velikost či množství. Baterie lze samozřejmě odevzdávat také ve sběrných dvorech, v mobilních sběrnách nebezpečných odpadů a ECOBAT organizuje sběr baterií i ve školách, úřadech a ve firmách."

zpětný

Proč je recyklace důležitá?

Každoročně se v ČR prodá téměř 120 milionů nových baterií. To, že jsou malé, neznamená, že by se jimi lidé neměli zabývat. Pokud skončí v koši a v komunálním odpadu, dostanou se na skládku či do spalovny. Přitom použité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky včetně těžkých kovů. Po čase se z nich tyto látky uvolňují a mohou znečistit půdu, spodní a povrchové vody. Tím ohrožují jak životní prostředí, tak lidské zdraví.

Pozn. pro editory: Průzkum byl realizován v lednu 2013 v jednotlivých krajích ČR. Analýza odpovědí byla provedena na vzorku 706 respondentů ve věku 18 až 74 let.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů