Doprava zboží po železnici by se měla podle EU výrazně zvýšit, v ČR také průběžně roste

1. listopadu 2013
Doprava zboží po železnici by se měla podle EU výrazně zvýšit, v ČR také průběžně roste

Popis nejkritičtějších aspektů, které přivedly evropskou nákladní dopravu na poměrně neudržitelnou cestu, soustředila Evropská komise do Bílé knihy o dopravě 2011. Ta, vedle řady jiných opatření, definuje také způsob, jak lze nedostatky v přepravách zboží korigovat. Řešením je přesun 30 % přepravních výkonů na delší vzdálenosti (300 km a víc) především na elektrické železnice, a to do roku 2030. Do roku 2050 by pak mělo být na železnici přesunuto až 50 % přepravních výkonů.

Bílou knihu dopravy 2011 uvítal, spolu s dalšími 17 zahraničními operátory sdruženými v UIRR (Mezinárodní unie společností pro kombinovanou dopravu silnice - železnice), také český operátor vlaků kombinované dopravy, společnost Bohemiakombi, která je i členem UIRR od roku 1996 a je úspěšným průkopníkem kombinované dopravy u nás.

Jako hlavní kritické aspekty nákladní dopravy označila Evropská komise především:

o plýtvání energetickými zdroji, které se ještě zvyšuje kongescemi (zácpami),

o nadměrnou závislost dopravy na fosilních palivech,

o vysoké emise skleníkových plynů s dopady na klimatické změny,

o nízký stupeň bezpečnosti silniční dopravy s následky na životech lidí a s obrovskými materiálními škodami,

o neakceptovatelné narušování životních podmínek (hluk, znečištění ovzduší, narušení krajiny).

Dlouhodobé cíle Evropské komise, zaměřené na přesun přepravních výkonů na železnici, podrobně projednalo sdružení UIRR na mimořádné prosincové valné hromadě a následně 22. ledna 2013 Evropské komisi předložilo návrh čtyř hlavních segmentů, v nichž musí Evropská komise přijmout opatření, pokud má být jejích ambiciózních cílů reálně dosaženo.

Těmito oblastmi jsou:

I. Zvýšení kvality servisu v železniční nákladní dopravě.

II. Zvětšení infrastrukturních kapacit.

III. Přizpůsobit pravidla hry pro intermodální přepravy.

IV. Podněcovat a příznivě ovlivňovat nepřetržitý dynamický rozvoj kombinované dopravy.

Aktuální situace v ČR

I. Kvalita provozního servisu železniční nákladní dopravy dosahuje v ČR aktuálně lepších parametrů, než je běžný standard obvyklý v jiných evropských zemích. To však není důvodem k pocitu uspokojení a nečinnosti.

II. Speciálně pro Českou republiku bude v nejbližší době vůbec nejdůležitějším úkolem vytváření veřejně přístupných infrastrukturních kapacit pro překládku silnice-železnice. To je oblast, ve které ČR silně zaostala a i nadále zaostává. V pravém slova smyslu veřejně přístupné terminály kombinované dopravy v ČR prakticky (až na výjimku) neexistují. Po právní stránce jde o privátní železniční vlečky, kde o pravidlech jejich používání a o povolení přístupu třetích subjektů rozhoduje jen majitel vlečky. To odporuje zásadě veřejného přístupu k dopravní infratruktuře. Tento specificky český problém se přitom týká nejen oblasti II., ale zároveň i oblasti III.

IV. Systém kontinetální kombinované dopravy na českém území v minulých letech nejvýrazněji rozvinula právě společnost Bohemiakombi. Na třech linkách, které provozuje společně se zahraničními operátory, jezdí týdně 16 pravidelných vlaků mezi ČR a Německem a 6 pravidelných vlaků mezi ČR a Itálií. Letos by měly přibýt další dvě nové linky.

Služeb společnosti Bohemiakombi využívají silniční dopravci a speditéři, pro něž jsou linky vítanou alternativou k přímým přepravám zboží v kamionech. Po železnici si nechávají přepravovat celé návěsy, výměnné nástavby nebo různé typy kontejnerů.

Podpora ze strany státu

"Výrazně nám pomáhá legislativní podpora pro kombinovanou dopravu v Německu a Rakousku, která umožňuje (při použití kombinované dopravy) přepravovat po silnici až o 4 tuny těžší návěsy než v případě přímé přepravy," říká Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi, a dodává: "Výraznou pomoc poskytuje také Evropská unie, avšak na skutečně účinnou podporu ze strany našeho státu se zatím bohužel příliš spoléhat nemůžeme."

Deset vlaků týdně navíc

Zájem silničních dopravců o zvyšování podílu přeprav po železnici, především na dlouhých destinacích, zatím průběžně roste. Intermodální přepravy silnice-železnice, organizované dnes v ucelených vlacích, přinášejí zákazníkům zcela jinou kvalitu, než jakou mohly v minulosti nabídnout přepravy zboží po železnici v jednotlivých železničních vozech.

"Železniční doprava si zaslouží nové, konkrétní impulsy pro celkové oživení, modernizaci a navrácení prestiže," řekl na úvod našeho rozhovoru Ing. Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi, která je dnes klíčovým operátorem kombinované přepravy u nás.

Kolik linek kombinované přepravy Bohemiakombi provozuje?

Po startu v roce 2006, kdy zde byla jediná linka přepravující silniční návěsy po železnici, jsme v roce 2008 začali vozit intermodální návěsy z Lovosic do Duisburgu, v roce 2010 jsme linku protáhli až do Ostravy. V roce 2011 jsme nově zprovoznili linku Ostrava-Verona a v letošním roce přibyly dva nové směry: Lovosice-Charleroi (Belgie) a Ostrava-Terst. Přepravy návěsů po železnici dnes tedy uskutečňujeme, ve spolupráci s firmou Kombiverkehr, celkem na pěti linkách.

Ing. Vladimír Fišer, jednatel společnosti Bohemiakombi.

Kteří zákazníci byli tím hlavním impulsem pro otevření nových linek?

Italský zákazník Lannutti měl už před lety zájem o přepravy návěsů po železnici. Nebyl však spokojen s kvalitou a servisem belgického operátora na lince z Belgie do Drážďan. Obrátil se proto na firmu Kombiverkehr a společně jsme mu nabídli prodloužení linky až do Lovosic. Jde především o přepravy těžkého tabulového skla, které se vozí ve speciálních návěsech. Zákazníkovi se zkrátily svozy a rozvory zboží po silnici, výraznou roli zde také hraje lepší flexibilita terminálu v Lovosicích, který dokáže pružně reagovat, například nastavením noční nebo víkendové směny.

Linku Terst-Ostrava využívá turecká firma Ekol, která vstoupila do tohoto segmentu podnikání s velkou dynamikou a v průběhu několika let si pořídila flotilu 2500 intermodálních návěsů. Zakoupila si také vlastní trajekty, které přepravují zboží mezi Terstem a Tureckem. Za zmínku možná stojí i to, že většina cílových zákazníků tohoto dopravce je z příhraničních oblastí Polska.

Kteří další silniční dopravci se takto výrazně dokázali orientovat na intermodální přepravy?

Určitě je to například firma DB Schenker Hangartner, původně švýcarský silniční dopravce, která dnes působí v barvách německé železnice, nebo například firma Evals, která je naším zákazníkem.

Výrazně se na kombinovanou přepravu orientovala také firma LKW Walter z Vídně, která má už tak velké objemy zboží, že se jí vyplatí provozovat vlastní vlaky. Většinou však operátor, který vůči jednotlivým silničním dopravcům vystupuje jako neutrální prvek, sestavuje vlak z více přeprav různých silničních dopravců.

Co mohou vaši zákazníci očekávat v dohledné době?

Přepravy z námořních přístavů pro nás byly dosud okrajovou záležitostí. Od září i zde rozšiřujeme naši nabídku a přicházíme nově se systémem každodeních odjezdů vlaků z Hamburku do Lovosic a zpět s obsluhou námořních terminálů. V letošním roce jsme tedy rozšířili nabídku celkem o deset vlaků týdně.

Bylo by žádoucí, aby se tento pozitivní trend setkával se stále větší podporu nejen u veřejnosti, ale také u politiků, a především pak u železničních dopravců a správců železniční infrastruktury.

Autor: Vlasta Piskačová

ZDROJ: http://www.dnoviny.cz/, epod.cz, Bohemiakombi

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů