Pozvánka na seminář Čištění komunálních vod od A do Z ... aneb ABECEDA novinek

Tradiční jarní semináře, "Čištění komunálních vod od A do Z ... aneb ABECEDA novinek", budou tentokrát zaměřeny na čištění komunálních vod a to od A do Z...

Pozvánka na seminář Čištění komunálních vod od A do Z ... aneb ABECEDA novinek

od přírodních způsobů až po recyklaci odpadních vod, včetně recyklace tepla, nutrientů a související problematiky zápachu. Zmíněny budou nejnovější poznatky z oblasti jak vegetačních, tak "strojních" ČOV a také informace o nových polutantech a technologiích na jejich odstraňování. Na přání vodoprávních úřadů je zařazen i příspěvek týkající se postupu stanovení emisních limitů kombinovaným postupem.

Hightech- dopolední část

Domovní vegetační ČOV -Ing. Michal Kriška, Ph.D. (FAST VUT v Brně)

Stabilizační nádrže jako terciální stupeň čištění - Ing. Eva Mlejnská (VÚV TGM, v.v.i.)

(základy, novinky a chyby při realizaci)

Anotace: V poslední době se řešení s využitím vegetačních čistíren stává moderní i z pohledu nízkých nároků na energii. Stále se však vyskytují školácké chyby při realizaci tím, že se porušují základní zákonitosti, tím, že se přecení schopnosti těchto technologií a že nejsou přizpůsobeny další podmínky pro použití těchto technologií. Přednáška se zabývá základy navrhování, vhodností použití a zkušenostmi z praxe.

Membránové ČOV -Ing. Milan Uher (ASIO, spol. s r.o.), Ing. Marek Holba, Ph.D. (BÚ AV ČR v.v.i.)

(řešení malých i velkých ČOV pomocí MBR - nové ČOV i intenzifikace)

Anotace: Membránové technologie si už našly své místo, jsou realizovány první větší ČOV v tisících ekvivalentních obyvatel a přibývá zkušeností s ČOV od nejmenších po největší. Všeobecné povědomí však zatím stále není dostatečné a tak reakce investorů i vodoprávních úřadů jsou různorodé. Příspěvek si klade za cíl popsat technologii, ale hlavně seznámit posluchače s realizacemi a možnostmi výhodného použití všech velikostí.

Vize v ČOV, nové trendy a technologie (léky, drogy,chemie) -Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

(nové trendy - anaerobní membránové procesy, deamonifikace, odstraňování mikropolutantů)

Anotace: V poslední době se ve světě objevují (a již i realizují) úplně nové technologie vycházející z úplně nového pohledu na čištění odpadních vod. Jednak tyto technologie respektují více energetické poměry (ČOV by neměla spotřebovávat, ale produkovat energii) - použití anaerobních membrán, deamonifikace a jednak se zabývají odstraněním dalších, dosud nesledovaných a přitom z hlediska zdraví významných látek, z odpadních vod. V rámci přednášky budou představeny novinky z konference WEFTEC 2013 v Chicagu.

NEWS- recyklace energie, vody a nutrientů - odpolední část

Kombinovaný přístup stanovení emisních limitů - Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

(postup stanovení emisních limitů pro vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových)

Anotace: Pracovníci vodoprávních úřadů, ale i projektanti se často s touto problematikou setkávají a neví jak postupovat, cílem příspěvku je osvětlení, jak se má prakticky postupovat.

Dešťové vody, šedé vody a využití tepla - Ing. Adam Bartoník, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

(nejnovější informace a návaznosti - viz projekt AQUALOOP)

Anotace: ASIO ukončilo vývoj první generace zařízení na využití šedých a srážkových vod. K dispozici je tak celá řada unikátních zařízení a zkušeností s jejich provozem a navrhováním. Úplnou novinkou je pak celá řada technologií pro využití tepla z odpadních vod.

Zápach - úvod do problematiky - Ing. Ondřej Unčovský, Ing. Oldřich Pírek (ASIO, spol. s r.o.)

(úvod do problematiky, poznávání zápachu)

Anotace: Zápach je tématem, se kterým se často při čištění odpadních vod setkáváme a je při dobré si uvědomit jak zápach vzniká, jak ho hodnotíme a jak je možné se s ním vypořádat. Existuje celá řada postupů jak na zjištění, tak i pak na eliminaci zápachu a tyto budou spolu se základními znalostmi prezentovány.

28.01.2014

Ostrava

Dům kultury města Ostravy, a.s.

28. října 124/2556, 709 24 Ostrava

30.01.2014

Praha

Konferenční centrum VŠCHT, kolej Sázava

Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha

04.02.2014

Hradec Králové

Kongresové centrum Aldis, a.s.

Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

06.02.2014

Brno

Kongresové centrum BVV

Výstaviště 1, 647 00 Brno

11.02.2014

Teplice

Dům kultury

Mírové náměstí 2950, 415 80 Teplice

12.02.2014

Plzeň

Západočeské muzeum

Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň

13.02.2014

Zlín

CENTROPROJEKT, a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

18.02.2014

Olomouc

Hotel Hesperia

Brněnská 55, 779 00 Olomouc

20.02.2014

České Budějovice

ČEVAK, a.s.

Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice

Čas: 09:00 - 14:00

Účastnický poplatek

Vložné 600,-Kč/os. vč. DPH.

- členové ASIOklubu mají vstup zdarma, na základě vyplněné a zaslané přihlášky

- členové CKAIT, CKA - 50% z ceny vložného

- státní a veřejná správa má vstup zdarma(poplatek 300,- Kč vč. DPH platí pouze v případě požadavku o vypsání Certifikátu o akreditaci)

- zaslání sborníku 300,-Kč (+ poštovné)

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz. Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.

http://www.asio.cz/cz/seminare


Bližší informace: Vratislav Cibula, cibula@asio.cz,tel.: 548 428 109, Kšírova 552/45, 619 00 Brno

http://www.asio.cz/cz/seminare

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů