Středa, 31. května 2023

Provoz mobilního a stacionárního zařízení

Jaké oprávnění k převzetí odpadu mám od společnosti A vyžadovat - souhlas s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu, nebo to může být i souhlas s provozem stacionárního zařízení?

Provoz mobilního a stacionárního zařízení

Dotaz:
Společnost A od nás přebírá kovový odpad a předává ho své dceřiné společnosti B. Naším dokladem o převzetí odpadu je vážní lístek z provozovny společnosti B, na němž společnost A figuruje jako původce/odesílatel odpadu. K převzetí našeho odpadu společností A tedy zřejmě dochází už v naší provozovně. Jaké oprávnění k převzetí odpadu mám od společnosti A vyžadovat - souhlas s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu, nebo to může být i souhlas s provozem stacionárního zařízení?

Odpověď:

Podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (déle jen "zákon o odpadech") je jednou z povinností původců odpadů odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby)

Osobou oprávněnou k převzetí odpadu do svého vlastnictví je podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec.

Z výše uvedeného vyplývá, že aby společnost A od Vás mohla přebírat kovový odpad a předávat ho své dceřiné společnosti B (zřejmě samostatná provozovna společnosti A), musí být provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle § 33b odst. 1 písm. b). Společnost A tedy nemůže být původcem, ani odesílatelem odpadu - těmi jste Vy.

Dokladem o převzetí odpadu pro Vás může být vážní lístek z provozovny společnosti B, je-li provozovnou společnosti A. Ta však musí být uváděna jako oprávněná osoba, která od Vás odpad převzala. Oprávněnou osobou je společnost A v obou Vámi uváděných případech, tedy

jestliže má

a) souhlas s provozem mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadu, nebo

b) souhlas s provozem stacionárního zařízení.

ad a) Společnost A je oprávněnou osobou k převzetí odpadu v místě provozovny, ve které Vám odpady vznikají. V tom případě zodpovídá za odpad i jeho přepravu od okamžiku, kdy jí odpady předáte.

ad b) Společnost A je oprávněnou osobou k převzetí odpadu v místě své stacionární provozovny, ve které s odpady dále nakládá. Pokud odpad přepravuje do svého zařízení sama, přebírá odpovědnost za odpad již při předání ve Vašem zařízení. Pokud přepravu Vašeho odpadu do stacionárního zařízení oprávněné osoby zajišťujete Vy nebo k tomu zjednaná firma, zodpovídá Vaše firma za odpad až do okamžiku jeho předání společnosti A (tj. v místě společností a určeném - může to být její provozovna b).

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Meva - výrobky prověřené generacemi
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů