Provádění hydrologického průzkumu

5. prosinece 2013
Provádění hydrologického průzkumu

Průzkumný hydrogeologický vrt se tedy podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona nepovažuje za vodní dílo.

Podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, není povolení k nakládání s vodami třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s. Hydrogeologický průzkum je jedním z druhů geologických prací, konkrétně geologického průzkumu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona se za vodní díla podle tohoto zákona nepovažují jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků na jednotlivých pozemcích a stavbách k zachycení vody a k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům povrchových nebo podzemních vod, jakož i jednoduchá zařízení mimo koryta vodních toků k akumulaci odpadních vod (žumpy) a vodovodní a kanalizační přípojky, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Za vodní díla se také nepovažují průzkumné hydrogeologické vrty a další zařízení realizovaná v rámci geologických prací.

Průzkumný hydrogeologický vrt se tedy podle ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona nepovažuje za vodní dílo, a tudíž nepodléhá stavebnímu povolení k vodnímu dílu podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Podle výkladu č. 44 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům výkladové komise Ministerstva zemědělství

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Zdroj:Verlag Dashöfer - www.enviprofi.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů