zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím

16.12.2013
Odpady
Zpětný odběr
ČAOH informuje - Evropský parlament schválil úpravu směrnice k bateriím

Česká asociace odpadového hospodářství přináší aktuální informaci z Úředního větsníku EU, kde byla dne 10.12.2013 zveřejněna aktualizovaní směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU ze dne 20.11.2013.

Uvedenou směrnicí se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES.

ČAOH připravila stručný shrnující výtah z tohoto aktuálního evropského předpisu.

Nová směrnice se týká především ukončení dvou výjimek umožňovaných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES:

  1. Výjimka pro přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů - zákaz používání kadmia bude rozšířen i na přenosné baterie a akumulátory určené k použití do bezšňůrových elektrických nástrojů, neboť podle Komise vhodné náhrady bez obsahu kadmia pro taková zařízení jsou již na trhu dostupné (technologie nikl-metal-hydridových a lithium-iontových baterií) - stávající výjimka bude platit do 31. prosince 2016.
  2. Výjimka pro knoflíkové články s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní - z důvodu posunu na trhu Unie směrem ke knoflíkovým článkům bez obsahu rtuti bude tato výjimka platit pouze to do 1. října 2015 - po tomto datu bude platit zákaz uvádět na trh knoflíkové články s obsahem rtuti přesahujícím 0,0005 % hmotnostních.

Mezi další změny patří přeformulované znění článku 11 týkajícího se navrhování zařízení výrobci tak, aby bylo umožněno snadné vyjímání odpadních baterií a akumulátorů ze zařízení. Novou směrnicí bylo doplněno, že "nemohou-li odpadní baterie a akumulátory snadno vyjmout koneční uživatelé, zajistí členské státy, aby výrobci navrhovali zařízení tak, aby je mohli snadno vyjmout kvalifikovaní profesionálové nezávislí na výrobci".

Další důležitou změnou je úprava v článku 17 - členské státy mají zajistit registraci všech výrobců. Registrace má podléhat ve všech členských státech stejným procesním požadavkům v souladu s novou přílohou IV - Procesní požadavky na registraci.

(Zároveň se ruší ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES)

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. ( Úř. věst. L 329, 10/12/2013, s. 5-9)

Znění aktuálního předpisu je k dispozici zde: smernice-2013-56-eu.pdf [ 761.7 kB ]

Autor: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí