Úterý, 6. prosince 2022

Použité cartridge a tonery do popelnic nepatří

Použité cartridge a tonery do popelnic nepatří

Od letošního února se dalším partnerem školního vzdělávacího programu >>Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět<< stala společnost Cart4Future. Přiřadila se tak k jeho už osvědčeným partnerům - kolektivním systémům zpětného odběru elektrozařízení, zářivek a baterií - společnostem ELEKTROWIN, ASEKOL, ECOBAT a EKOLAMP. Navíc rozšiřuje i záběr programu Recyklohraní. Jeho cílem je totiž prohloubení znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace už nejen elektroopadů, nýbrž nově také použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren.

Právě na sběr a ekologickou recyklaci cartridgí a tonerů se Cart4Future zaměřuje. Využívá k tomu vlastní síť sběrných boxů po celém Česku. Jednatel společnosti Michal Paluřík tvrdí, že ročně se u nás vyprodukuje asi 4500-5000 tun použitých tonerů a cartridgí, z nichž zhruba čtvrtina se repasuje. >>Ale to je jen odhad, neboť celkový přehled neexistuje,<< dodává. V množství použitých tonerů a cartridgí podle jeho slov neustále roste podíl levnějších, tzv. alternativních náplní z Číny. Ty však nikdo nechce recyklovat, protože chybějí věrohodné údaje, z čeho jsou vyrobeny.

Zpětně odebrané použité tonery a cartridge se třídí a testují na dále repasovatelné, jež se následně plní a vracejí zpět do oběhu. Zbytek se rozebírá na jednotlivé komodity a ekologicky likviduje.

Do programu sběru a recyklace cartridgí a tonerů zajišťovaného společností Cart4Future se mohou zapojit školy, úřady, obchody, ale také jednotlivci. Michal Paluřík vyzvedává zejména velký zájem obcí a škol, stejně jako firem. Cart4Future jim k tomu na vyžádání zašle zdarma sběrný box - a jakmile je naplněn, zajistí zdarma i jeho odvoz. Školy, obce i firmy za výsledky sběru získávají odměny, a navíc blahé vědomí, že prospěly životnímu prostředí.

Michal Paluřík shrnuje hlavní prohřešky při vkládání tonerů a cartridgí do sběrných boxů: >>Vložení tonerového válce, který není pořádně zabalen (při přepravě v boxu zašpiní vše ostatní). Odesílání poloprázdných boxů (jde o čistě ekonomické hledisko).<< A dodává: >>Největším prohřeškem ovšem je, jsou-li toner či cartridge vhozeny do směsného komunálního odpadu.<<

POVZBUDIVÉ ZKUŠENOSTI RADNIC

Raspenava na Liberecku se podle Soni Noskové z městského úřadu loni v září do sběrné sítě Cart4Future zapojila proto, že ve městě sběr použitých cartridgí a tonerů dosud nebyl řešen. Pro radnici z toho nevyplývá žádná výrazná organizační nebo administrativní zátěž. Nenáročnou agendu vykonává pracovník, který má na starosti referát životního prostředí. Sběrný box je umístěn na radnici, o další už projevila zájem místní základní škola.

Kazety do boxu na městském úřadě odkládají fyzické i právnické osoby. >>S problémy s balením tonerů jsme se dosud nesetkali. Možná i proto, že prostřednictvím našeho webu jsme občany i firmy informovali, jak je možné tonery do nádob vkládat,<< podotýká Soňa Nosková.

Podobně hovoří Kateřina Kahlerová z obecního úřadu ve Velkém Borku na Mělnicku. V obci jsou do sběrného programu Cart4Future přihlášeni od dubna 2013 a ani tam je kvůli němu netrápí žádné velké organizační, administrativní či jiné povinnosti. >>Stačilo si dobře přečíst nabídku firmy a zaregistrovat se na jejím webu (www.cart4future.cz). Obratem byla naše registrace vyřízena a do tří dnů jsme obdrželi i sběrný box,<< vzpomíná Kateřina Kahlerová.

Ačkoliv společnost Cart4Future nabízí za výsledky sběru bonusy, ve Velkém Borku zatím tuto možnost nevyužili. >>Neděláme to pro odměnu. Ale kvůli tomu, aby se v naší obci tonery neodhazovaly do popelnic,<< vysvětluje Kateřina Kahlerová a dalším obcím tento sběrný program doporučuje.

Zdroj:HN
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů